Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket

Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket

A Szentatya október 17-én, szombaton fogadta a Vatikán Városállam környékén szolgálatot teljesítő rendőröket és elöljáróikat. Háláját fejezte ki a Szentszéknek nyújtott szolgálatukért, és arra buzdította őket, hogy szakmai felkészültséggel és felelősséggel tegyenek tanúságot a szolidaritásról a társadalomban.

A Szent Péter Társaság rendőrei e szolgálatukban együttműködnek más olasz és vatikáni rendfenntartó erőkkel a közrend és a biztonság érdekében. A Szentatya kifejezte: nagyra értékeli munkájukat, amelyet Vatikánváros környékén végeznek, elősegítve, hogy egész évben nyugodt körülmények között tudják megrendezni a vatikáni eseményeket, amelyekre a világ minden részéről érkeznek zarándokok és turisták.

A rendőrök tevékenysége megkívánja, hogy az előírt szabályokat betartassák az emberekkel, továbbá, hogy türelmesen és készségesen álljanak a hozzájuk forduló személyek rendelkezésére. Az általuk tanúsított szakmai felkészültség és felelősségérzet kifejezi és megerősíti a szolidaritás érzését a társadalomban. A Vatikán és a város más részein végzett szolgálatuk során kiemelt figyelmet kell hogy fordítsanak a törékeny és hátrányos helyzetű személyekre, különösen is az idősekre. Ezt elősegíti az a bizalom és a közjó iránti elkötelezettség, amely rendszerint összeköti a rendőröket és az embereket. Aki találkozik egy rendőrrel, tudja, hogy számíthat segítségnyújtására. Ez még inkább méltó az elismerésre, amikor titokban történik, mindennapi szolgálatuk apró, de jelentőségteljes gesztusai által. Ha elöljáróik nem is látják ezeket a rejtett cselekedeteket, Isten látja, és nem felejti el őket – hangsúlyozta a pápa.

A rendőrök missziója a mások iránti elkötelezettségükben jut kifejeződésre – fogalmazott a Szentatya. – Ez mindennap ösztönözze őket, hogy válaszoljanak arra a bizalomra és elismerésre, amellyel az emberek feléjük fordulnak. Ehhez arra van szükség, hogy mindig álljanak rendelkezésre, legyenek óvatosak, legyen készen áldozatot vállalni, és legyenek kötelességtudók.

Ferenc pápa arra buzdította a rendőröket, hogy mindenhol mozdítsák elő a felelős állampolgári viselkedést, védelmezzék az élethez való jogot azáltal, hogy biztonságot teremtenek és megvédik az embereket. Szolgálatuk során kísérje őket annak tudata, hogy Isten minden embert szeret, mert az ő teremtménye, s ezért tiszteletet érdemel. Az Úr kegyelme táplálja napról napra lelkületüket, amellyel munkájukat végzik, és ösztönözze őket arra, hogy még nagyobb figyelemmel és elszántsággal tegyék azt.

Hírdetés

Beszéde végén a pápa elismerését fejezte ki a rendőröknek éber és diszkrét jelenlétükért a Vatikán környékén. Az Úr fizesse meg nektek! – mondta. Majd azon kívánságának adott hangot, hogy hitük, a hűség és a nagylelkűség öröksége segítse őket, hogy szolgálatukban mindig megtalálják az önmegvalósítás új formáit; mindannyian pozitív tapasztalatokat éljenek meg szakmai, személyes és családi életükben.

Ferenc pápa a Szentlélek ajándékait kérte a rendőrök mindennapi munkájára, és Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. Arra bátorította őket, hogy bizalommal forduljanak a Szűzanyához a fáradtság és a nehézség pillanataiban. Kifejezte: bizonyosak lehetnek abban, hogy a gyengéd Anya Fia elé tárja problémáikat és várakozásaikat.

A Szentatya végül megáldotta az olasz rendőröket és családjaikat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »