Ferenc pápa az ágyasságot ajánlja

Ferenc pápa a minap azt mondta, hogy „a szentségi házasságok nagy többsége semmis” és „az együttélések igazi házasságok, mert hűségesek”. Egyszerűen megáll az ember esze…

Magyar Menedék - Nemzeti Könyvhét

Maradjunk az első idézetnél! Edward Peters kánonjogász blogján a következőképpen értékeli:

„Azt állítani, hogy a szentségi házasságaink nagy többsége semmis, annyit tesz, mintha azt mondanánk, hogy az emberek többségének nem sikerült a legalapvetőbb emberi állapotba belépnie, és nem sikerült érvényesíteniük maguk között azt a szentséget, amit Krisztus arra rendelt, hogy támogassa őket. Az Egyház ilyen mértékű szentségi sikertelensége felérne a nukleáris tél házassági megfelelőjével. Szavak nélkül hagy a gondolat, hogy aki bármit is tud a kereszténységről, hogyan gondolhatja az emberi természetet ennyire romlottnak és Krisztus szentségeit ennyire impotensnek, hogy a nagy többség még megházasodni sem volt képes.

A kijelentés igazságtartalmán túl, önmagában az is elképesztő, hogy milyen romboló hatása lesz eme állításoknak a nehézségekkel küzdő házasok körében, akiknek épp akkor, amikor lelkierőre és szentségi bátorításra volna szükségük, a reménytelenség köveit ajánljuk: „a házasságod valószínűleg úgy is érvénytelen, minek erőlködnél”.”

Ami pedig a második idézetet illeti, Ferenc pápa ezúttal is szembemegy a katolikus Anyaszentegyház tanításával: „Az élettársi közösségekben sok hűséget láttam, és biztos vagyok benne, hogy ezek igaz házasságok, a bizalom miatt a házasság kegyelmét kapják.” Hát nem, nemhogy nem igaz, hanem semmilyen házasságok! A házasság nem egyenlő az élettársi kapcsolattal, az ágyassággal, a konkubinátussal! Ez egyenesen színtiszta eretnekség! Állítom, hogy egy katekumen is simán elégtelent adna ELEMI hittanból Ferenc pápának egy ilyen nyilatkozatáért. De álljon itt végül a katolikus Anyaszentegyház ortodox tanítása erről:

„Ágyasság (concubinatus): egy férfinak s egy nőnek, akik között házasság nem áll fenn, állandó nemi viszonya. Laikusok ágyassága az egyházi törvényes cselekvényekből való kizárással, klerikusoké egészen a megfosztásig büntetendő. Nyilvános vagy köztudomású ágyasság a köztisztesség akadályát állapítja meg.”

(Bangha Béla SJ (szerk.): Katolikus Lexikon. Budapest, 1931. Magyar Kultúra. I. köt. 22. old.)

Valaha VI. Pál pápa azt mondta, hogy a Sátán füstje feltört az Egyházban. Ha ezt netán valaki eddig túlzásnak tartotta, most láthatja, mennyire nem volt


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »