Ferenc pápa: Az a férfi vigasztalhatatlanul sírt…

Ferenc pápa: Az a férfi vigasztalhatatlanul sírt…

Április 17-én a „Mennynek királyné asszonya” imádság előtt a Szentatya a jó pásztorról szóló evangéliumi szakaszról elmélkedett, utána pedig felidézte tegnapi látogatását a menekülteknél, és a hívek imáját kérte a földrengés sújtotta térségekért és papi hivatásokért.


Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium (Jn 10,27–30) Jézus néhány olyan kijelentését ismerteti meg velünk, amelyeket a jeruzsálemi templom felszentelésének ünnepén mondott, melyet december végén tartottak. Ő épp a templomtérben van, és talán az a körülkerített szent tér juttatja eszébe az akol és a pásztor képét. Jézus úgy mutatkozik be, mint „a jó pásztor”, és azt mondja: „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből” (Jn 10,27–28).

Ezek a szavak segítenek megértenünk, hogy senki sem mondhatja magát Jézus követőjének, ha nem hallgatja az ő hangját. És ez a „hallgatás” nem felszínes magatartást jelent, hanem olyat, amelyben az egész ember benne van, amely lehetővé teszi egymás tényleges megismerését, és amelyből nagylelkű követés fakadhat: „és ők követnek engem” (Jn 10,27). Nem csak a füllel végzett hallgatásról, hanem a szív hallgatásáról van szó!

A pásztor és a juhok képe tehát arra a szoros kapcsolatra utal, amelyet Jézus mindannyiunkkal ki akar alakítani. Ő a mi vezetőnk, a mi mesterünk, a mi barátunk, a mi példaképünk, de mindenekelőtt a mi Megváltónk. Az evangéliumi szakaszban található következő mondat ugyanis kijelenti: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből” (Jn 10,28). Ki beszélhet így? Egyedül Jézus, mert Jézus „keze” teljesen egy az Atya „kezével”, és az Atya „nagyobb mindenkinél” (Jn 10,29).

Ezek a szavak teljes biztosságról és végtelen gyengédségről árulkodnak. Életünk teljesen biztonságban van Jézus és az Atya kezében, ők ugyanis egyek, egyetlen szeretet, egyetlen irgalmasság, melyeket a keresztáldozat egyszer s mindenkorra kinyilatkoztatott nekünk. Hogy megmentse az eltévedt juhokat, amilyenek mi, mindannyian vagyunk, a pásztor báránnyá tette magát, és engedte, hogy leöljék, hogy magára vegye és eltörölje a világ bűnét. Ily módon Jézus nekünk adta az életet, mégpedig a bőséges életet (vö. Jn 10,10)! Ez a misztérium állandóan megújul – mindig meglepő alázatban – az eucharisztia asztalán. Oda gyűlnek össze a juhok, hogy táplálkozzanak, ott válnak eggyé egymással és a jó pásztorral.

Ezért nem félünk többé: életünk már megmentetett a psuztulástól. Semmi és senki nem tud kiszakítani minket Jézus kezéből, mert semmi és senki nem tudja legyőzni az ő szeretetét. Jézus szeretete legyőzhetetlen! A gonosz, Istennek és az ő teremtményeinek nagy ellensége, sokféleképpen próbálja elragadni tőlünk az örök életet. Ám a gonosz semmire sem képes, ha mi magunk nem nyitjuk meg előtte lelkünk ajtaját és nem követjük csaló hízelgéseit.

Szűz Mária hallgatta és tanulékonyan követte a jó pásztor hangját. Ő segítsen minket, hogy örömmel fogadjuk Jézus hívását, hogy tanítványai legyünk, és hogy mindig abban a bizonyosságban éljünk, hogy Isten atyai kezében vagyunk.

A Szentatya szavai a Regina caeli elimádkozása után:


Kedves testvéreim!

Köszönetet mondok azoknak, akik imájukkal kísérték tegnapi látogatásomat Leszbosz szigetén, Görögországban. A menekülteknek és a görög népnek elvittem az egyház szolidaritását. Velem volt Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka, valamint Athén és egész Görögország érseke, Hierónümosz, hogy kifejezzük az Úr összes tanítványának szeretetben való egységét. Meglátogattuk az egyik menekülttábort: a menekültek Irakból, Afganisztánból, Szíriából, Afrikából, sokféle országból érkeztek. Mintegy háromszáz menekültet üdvözöltünk, egyesével. Mindhárman, Bartholomaiosz pátriárka, Hierónümosz érsek és én. Sok gyermek volt köztük; némelyik – e gyermekek közül – tanúja volt szülei és társai halálának, a tengerbe fulladtak. Sok fájdalmat láttam! Szeretnék elmesélni egy különleges esetet, egy olyan fiatalemberét, aki még nincs negyvenéves. Tegnap találkoztam vele, ott volt mellette két gyermeke is. Ő muszlim, és elmesélte nekem, hogy egy keresztény lányt vett feleségül, akivel szerették és tisztelték egymást. De sajnos ennek a lánynak a terroristák elvágták a torkát, amiért nem volt hajlandó megtagadni Krisztust és elhagyni hitét. Ő vértanú! És az a férfi vigasztalhatatlanul sírt…

Ma éjszaka erős földrengés rázta meg Ecuadort, sokan életüket vesztették, és hatalmas károk keletkeztek. Imádkozzunk az ott élő emberekért, de Japán lakosságáért is, ahol szintén voltak földrengések az elmúlt napokban! Isten és a testvérek segítsége adjon nekik erőt és bátorítást!

Ma van a hivatásokért végzett ima világnapja. Imádkoznunk kell papságra és megszentelt életre szóló hivatásokért. Ma délelőtt tizenegy új papot szenteltem. Szeretném ismételten köszönteni a frissen szentelteket, családtagjaikat és barátaikat; és hívom a papokat és a papnövendékeket, hogy vegyenek részt a nekik szervezett jubileumon június első napjaiban. Ti, fiatalok pedig, fiúk és lányok, akik itt vagytok a téren: gondolkodjatok el, nem hív-e az Úr titeket arra, hogy az ő szolgálatára szenteljétek életeteket, akár a papságban, akár a szerzetességben!

Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, zarándokok, akik Olaszországból és a világ különböző tájairól érkeztetek. Vannak itt jelen családok, plébániai csoportok, iskolák és társulatok: megáldalak mindannyiatokat. Külön is köszöntöm a madridi, São Paulo-i és varsói híveket, a Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti és a Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino egyházmegye zarándokait, püspökeik kíséretében, a specchiai és a veronai híveket, a mortarai Laurenziana énekkart, és az „újszülöttek intenzív terápiájáért összefogó szülők” csoportját.

Közel vagyok ahhoz a sok családhoz, akik aggódnak munkahelyükért. Külön is gondolok a Call Center olasz dolgozóinak bizonytalan helyzetére: kívánom, hogy mindig az emberi személy méltóságát részesítsék előnyben, és nem részleges érdekeket!

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet, a viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: News.va

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »