Ferenc pápa a premontreiekhez: A szeretetből születik a missziós lelkület

Ferenc pápa a premontreiekhez: A szeretetből születik a missziós lelkület

A premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából szeptember 22-én a Vatikánban Ferenc pápa bátorító és elismerő szavakkal fogadta a rend tagjait. Hozzájuk intézett beszédében arra buzdítva őket, hogy gondolkodjanak el közösségük történetén, tekintsenek a jövő felé, misszionáriusként törekedjenek az eucharisztiában és az evangéliumban gyökerező testvéri együttélésre.

2021-ben ünnepelték az első premontrei apátság alapításának 900. évfordulóját. A rendet Szent Norbert alapította 1120-ban a franciaországi Prémontrében. A Szent Ágoston reguláját követő premontreiek a monasztikus és szemlélődő életet a ciszterci eszmék által áthatott aktívabb szerzetesi élettel ötvözik.

A szeptember 22-én tartott vatikáni audiencián Ferenc pápa bátorító és elismerő szavakkal fogadta a rend tagjait. Felhívta a figyelmet az olyan rendek, mint a premontrei rend jelentőségére.

A Szentatya beszédében a premontrei rend hosszú történetéről elmélkedve megjegyezte: a történelem során a számos premontrei közösség alapítása nagy stabilitást és küldetéstudatot biztosított ott, ahol letelepedtek. Minden kolostor és apátság szorosan kapcsolódott az egyes régiók „örömteli eseményeihez és megpróbáltatásaihoz”, ahol jelen voltak, megmutatva, hogy a stabilitás és a küldetés, az élet és az evangelizáció hogyan járhat kéz a kézben.

– hangsúlyozta a pápa. – A közösség karizmája abban rejlik, hogy egyszerre képes a missziós jelenlétre és a stabilitásra a közösségekben.

A Krisztusban való testvériséget élő, az Úr akaratára nyitott misszionárius az imaórák és az eucharisztia liturgiájának gyakorlatában gyökerezik – folytatta beszédét Ferenc pápa. – A közösségi ima a testvéri együttélés kultúrájára ad lehetőséget, ami viszont „az idegeneket testvérekké tevő” igazi misszionáriusi vendégszeretethez vezet.

Történetük során a premontreieket missziós lelkület jellemezte, ami önmagában is „a szeretetből fakadó bátorság és önfeláldozás története”, ami új, stabil közösségek létrehozásához vezetett a missziós országokban – mondta a Szentatya. Arra kérte a premontrei szerzeteseket, hogy elmélkedjenek rendjük hosszú történetéről, és ne csak a múltból, hanem egymástól is tanuljanak.

Hírdetés

A pápa szerint bármely szerzetesi közösség gazdasági tevékenységét a küldetés és a közösség karizmáinak megvalósítására kell fordítani. Hangsúlyozta a fenntarthatóság fontosságát, hogy „figyelembe vegyük a környezetet és az ott velünk élő embereket”, hogy megteremtsük „a hatékony lelkigondozás és az evangélium hiteles hirdetésének feltételeit”. „A közösség stabilitása és hosszú tapasztalata segít előrejelezni a hosszú távú döntések következményeit. A fenntarthatóság kulcsfontosságú kritérium, akárcsak a társadalmi igazságosság.”

A Szentatya kiemelte, hogy jótékonysági tevékenység által gondoskodni kell a hálózatukon kívül élőkről. „A megfelelő gondoskodás szem előtt tartása mellett ezt gyakorolni kell azok irányába, akik kívül esnek a közösségi hálózaton, akik szélsőséges szegénység vagy törékenység miatt peremre szorultak, és emiatt nehezen elérhetőek. Néhány szükségletet csak jótékonykodással lehet enyhíteni, ami az első lépés a jobb társadalmi integráció felé.”

A közösségek gazdasági, társadalmi és kulturális modelljeinek gondozása a premontrei életmódot tükrözi – mutatott rá Ferenc pápa. – A rendtagok közül sokan lelkipásztorként, tanítóként és misszionáriusként szolgáltak, ezzel visszhangozva jubileumi mottójukat: „Együtt, Istennel, az emberekkel”.

A pápa kiemelte: az eucharisztia mindig központi szerepet játszott a premontreiek életében.

Ferenc pápa beszéde végén Szűz Mária, Krisztus és az Egyház Anyja útmutatását kérte, hogy „segítsen bennünket teljes emberré válni, hogy hiteles tanúi legyünk az üdvösség evangéliumának”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »