Ferenc pápa: A keresztények ne folytassanak kettős életet!

Ferenc pápa: A keresztények ne folytassanak kettős életet!

Egy keresztény nem járhat sötét utakon, mert ott nem találkozik Isten igazságával. De ha el is esik, számíthat Isten bocsánatára és gyöngédségére, aki visszaadja őt a világosságnak. Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Ferenc pápa április 29-én a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Kristálytisztán, mint Isten. És bűn nélkül, mert nincs olyan beismert tévedés, amely ne vonná maga után az Atya gyöngédségét és megbocsátását. Ez a keresztény élet – így összegezte Ferenc pápa a napi olvasmány mondanivalóját Szent János első leveléből (1Jn 5,1–2,2), melyben az apostol a híveket a kettős élet veszélyeire figyelmezteti. Felelősek azért, hogy csak a világosságot, Istent válasszák, ahelyett, hogy kívül látszatra fény, szívükben pedig sötétség uralkodna.

Ha azt állítjuk, hogy bűntelenek vagyunk, akkor Istenből hazugot csinálunk – fogalmazott Ferenc pápa, aki rámutatott: az ember örökösen harcol a bűn ellen és a kegyelem elnyeréséért. Ha te azt mondod, hogy közösségben vagy az Úrral, akkor járj a világosságban! De ne folytass kettős életet, azt ne! Mi is beleeshetünk abba a hazugságba, amit szoktunk látni, amikor valaki mást mond, és mást cselekszik, nem igaz? Mindig ott a kísértés. A hazugság pedig tudjuk, honnan jön: a Bibliában Jézus az ördögöt a hazugság atyjának nevezi, hazugnak hívja. Ezért ez a nagypapa (János apostol – a szerk.) oly kedvesen, szelíden azt mondja a „serdülő” egyháznak, a gyermek egyháznak: „Ne légy hazug! Te szeretetközösségben vagy Istennel, járj a világosság útján! Cselekedj a világosság nevében, ne mondj és cselekedj ellentétes dolgokat, ne folytass kettős életet!”

„Gyermekeim” – ezzel a szeretetteljes megszólítással kezdődik Szent János levele, éppúgy, ahogy a nagyapa szól ifjú unokáihoz. Az evangéliumi szakaszban is (Mt 11,25–30) kedves szavakkal ecseteli Jézus, hogy az ő igája édes, és felüdülést ígér a megfáradtaknak és elnyomottaknak. Hasonlóképpen kéri János, hogy ne vétkezzünk, de ha már valaki vétkezett, akkor se keseredjen el. Van egy Paraklétoszunk, ügyvédünk, szószólónk az Atyánál, aki Jézus Krisztus. Ő nem igazolja bűneinket, hanem kegyelmet ad nekünk. Az embernek kedve támad azt mondani ennek a tanácsot adó nagyapának: „De hát nem csúnya dolog bűnösnek lenni?” De igen, a bűn csúnya dolog! Viszont ha te vétkezel, tudd, hogy várnak rád, hogy megbocsássák a bűnödet. Mindig! Mert az Úr nagyobb a bűneinknél – szögezte le Ferenc pápa.

Ez Isten irgalmassága, Isten nagysága. Tudja, hogy semmik vagyunk, és hogy csak Tőle kapunk erőt, ezért mindig vár minket. Járjunk a világosságban, mert Isten világosság. Ne járjunk egyik lábbal a világosságban, a másikkal a sötétségben. Ne legyünk hazugok. A másik dolog pedig: mindannyiunknak vannak bűnei. Senki nem mondhatja a másikról: „Ez a férfi bűnös, ez a nő bűnös. Én pedig – hála Istennek – igaz ember vagyok.” Nem, csak egyetlen Igaz van, aki fizetett értünk. És ha valaki vétkezik, Ő vár, Ő megbocsát, mert irgalmas, és jól tudja, hogyan lettünk összegyúrva, és emlékszik rá, hogy porból lettünk. Ferenc pápa végül így fohászkodott a péntek reggeli szentmisén: Ennek az olvasmánynak az öröme vigyen minket előre a keresztény élet egyszerűségében és tisztaságában, főleg, amikor az Úrhoz fordulunk.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »