Felvidéki díjazottai is vannak a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Diplomamunka pályázatának

Felvidéki díjazottai is vannak a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Diplomamunka pályázatának

Első alkalommal hirdette meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Diplomamunka pályázatát, amelyet alap- és mesterszakos felsőoktatási hallgatók részére tett elérhetővé. A pályázaton 11 témakörhöz kapcsolódóan tehetett jelentkezni magyar vagy angol nyelvű diplomamunkával. Elsősorban nemzetstratégiai témájú vagy jelentőségű diplomamunkákat vártak a megszólított 20 anyaországi és külhoni felsőoktatási intézmény diákjaitól.

A megadott határidőig összesen 50 pályamunka érkezett Magyarországról és az elcsatolt nemzetrészekből, amelyeket egy 35 tagú – anyaországi és külhoni szakértőkből álló – bírálóbizottság értékelt. Minden beérkezett diplomamunkát (legalább) két fő értékelt pontozással és szövegesen is. A bírálók az általános tartalmi és formai jellemzők mellett külön szempontként vizsgálták a dolgozat nemzetstratégiai jelentőségét és a nemzetstratégiai relevanciát is. Az így elkészült értékeléseket a döntőbizottság összesítette, akik a pontszámok és értékelések alapján választották ki a díjazottakat.

A pályázat eredményeként nyolc pályázó pénzjutalomban, további tizenegy pedig különdíjban részesült. A pályaművek között sok kiváló minőségű munka szerepelt, ami miatt nem volt könnyű dolga a bizottságnak. Ezért a harmadik helyet mind alapszakos, mind mesterszakos kategóriában megosztva, 2-2 pályázónak ítélte meg a testület. Mellettük 11 pályázó könyvjutalommal járó különdíjban részesült. Külön kiemelendő, hogy a díjnyertes pályamunkák több mint fele külhonból érkezett.

A díjazottak nyereményeiket egy ünnepélyes díjátadó keretében vehették át 2022. június 29-én, az NSKI Nagysándor József utcai székházában.

A rendezvényen Szász Jenő, a házigazda Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntőjében a tálentum, a tehetség sokféle értelmezésére, meghatározására hívta fel a figyelmet.

Az NSKI elnöke kiemelte, hogy a beérkező pályamunkák a nemzetstratégia rendkívül széles spektrumát ölelték át, s emiatt az NSKI egy olyan kiadványt tervez, amely bemutatja a pályázók tehetségét és szorgalmát, valamint a Kárpát-medencei magyarság iránt érzett felelősségüket és hűségüket.

A magyar kormány kiemelt stratégiai célja a külhoni felsőoktatás fejlesztése és a magyar nemzet megerősítése, a külhoni magyarság kiemelt támogatása – mondta köszöntő beszédében dr. Hankó Balázs. A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára szerint a külhoni felsőoktatási képzés stratégiája két alapvető elven nyugszik:

Hírdetés

A versenyképes és vonzó Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér létrehozása a külhoni felsőoktatás megerősítésén keresztül valósulhat meg, ez pedig kulcsszerepet tölt be a külhoni magyarok lakta régiók fejlődésében. A külhoni fiatal generációk számára minden lehetőséget meg kell teremteni arra, hogy szülőföldjükön tanulhassanak és dolgozhassanak, gazdaságilag és szellemileg is gyarapítva ezzel régiójukat. Ezzel nem csupán szülőföldjük és a Kárpát-medence egészének fejlődését szolgálják, hanem a nemzeti összetartozást is erősítik.

Dr. Péti Márton, az NSKI elnökhelyettese szakmai értékelésében a pályázattal kapcsolatos alapinformációkat osztott meg, valamint betekintést engedett a bírálóbizottság munkájába. Beszédében kiemelte, nagyon fontos kérdés ma az, hogy Magyarország vagy a Kárpát-medencei magyarság képes-e lépést tartani a globális folyamatokkal, illetve alkalmazkodni hozzájuk vagy megújulni. E megfontolások mentén hirdették meg a pályázatot elsősorban a Kárpát-medencével és a külhoni magyarsággal foglalkozó műhelyek körében, s minden tudományterületről azokat a munkákat várták, amelyek Magyarországon jelentős innovációt képviselnek.

A nyertes pályázók – a szakdolgozataik témáját, jelentőségét bemutató rövid laudáció kíséretében – vehették át díjaikat Szász Jenőtől, az NSKI elnökétől és dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkártól.

Alapszakos felsőoktatási hallgatók kategóriában:

Mesterszakos felsőoktatási hallgatók kategóriában:

Különdíjban részesülő pályázók és munkáik:

András Ákos „A 215/2001-es, helyi közigazgatásról szóló törvény elfogadása és az RMDSZ szerepvállalása” című munkája (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
Birtalan Boróka „A 20. századi romániai történelmi-politikai fordulópontok interetnikai hatásának reprezentálása Fodor Sándor Az ígéret földje című regényében” című munkája (Babes-Bolyai Tudományegyetem)
Gyöngyösi Dóra „Koronavírus, közösségi élet, kereszténység és lelki egészség” című munkája (Károli Gáspár Református Egyetem)
Illés Dániel „A zétényi nyelvjárás” című munkája (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Léczfalvi Vivien Boglárka „Motivációs problémák értékeléssel való megoldása középiskolában – Egy lehetséges forgatókönyv” című munkája (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Molnár Petra Zsófia „Az autonóm járművek tesztelési tényezőinek komplex szakértői rangsorolása” című munkája (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Vargáné Orgován Vivien „A roma szakkollégiumok hallgatóinak jövőképe” című munkája (Debreceni Egyetem)
Rakita Eszter „Immigration, Acculturation, Assimilationinthe 20th Century United States – AsReflectedina Hungarian Family’s Life Story” című munkája (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
Tóth Lídia „Gyermekvállalási attitűdök vizsgálata a munkácsi járás délnyugati csücskének településein” című munkája (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola)
Vári Anna Angyalka „Az állampolgársági jog szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a külhoni magyarok érdekében hozott intézkedésekre” című munkája (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Vén-Vinczeffy Anna „Mennyre nyíló ablakok. Kortárs képzőművészeti alkotások a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért- és Krisztus Király-templomban” című munkája (Babes-Bolyai Tudományegyetem)

A döntőbizottság tagjai voltak: Dr. Salamin Géza (Magyar Urbanisztikai Társaság, Budapesti Corvinus Egyetemi, Dr. Kardos Gábor (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), Dr. Péti Márton (NSKI, Budapesti Corvinus Egyetem), Dr. Bali János (NSKI, ELTE Bölcsészettudományi Kar), Dr. Schwarcz Gyöngyi (NSKI), Dr. Tőzsér Anett, Csécsi Dávid (NSKI, Budapesti Corvinus Egyetem, Magyar Urbanisztikai Társaság).

(Csonka Ákos, Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »