Felvételt hirdet a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Felvételt hirdet a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága fenntartásában működő Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola felvételt hirdet a 2020/21-es tanévben induló általános iskolai első osztályába.

Budapesten az újkori zenepedagógia történetének egyik legizgalmasabb vállalkozása a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola megalapítása. Az 1988-ban alapított intézmény az énekes zenekultúra egyik alapköve, az országban a maga nemében egyedi és egyetlen ilyen intézmény. A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola egy nevelési egységben valósítja meg az általános iskolai, a gimnáziumi és az alapfokú művészetoktatási (zeneművészeti ág) képzést, amit kiegészít a szakgimnáziumi (érettségi utáni) klasszikus énekes, hangszeres és egyházzenei szakképzés és az egész napos működés keretében megvalósuló változatos szabadidős tevékenység.

A kórusiskola célja a magyar emelt szintű ének-zenetanítás, zeneiskolai képzés és a nyugat-európai kórusiskolai gyakorlat egy nevelési egységben történő megvalósítása. Ennek fő irányvonalait a Pedagógiai Program bevezetője alapján így foglalhatjuk össze:
• Kodály Zoltán nemzetnevelő koncepciójának megvalósítására törekszik;
• magyar: a legnemesebb magyar iskolai hagyományokra épít;
• kórusiskola: ahol a liturgikus szolgálatot végző énekesek magas színvonalú közismereti oktatásban és hangszeres képzésben részesülnek.

Iskolánk, amely a magyar és az európai kórusiskolai hagyományok folytatója kíván lenni, sajátos pedagógiai feladat megvalósítására vállalkozik. A Kodály Zoltán nevéhez fűződő nemzetnevelő koncepció jegyében törekszünk a tanulók egész személyiségének formálására, tanítványaink testi és szellemi fejlődésének biztosítására. Iskolánk névadójának zenepedagógiai elképzeléseit kívánjuk alkalmazni a mindennapos zeneoktatásban. Az iskola életének szerves része a kóruséneklés, amelyben egyedülálló pedagógiai erő rejlik, közösségépítő és jellemformáló ereje megkérdőjelezhetetlen. A közös cél, a közös érdek összekovácsol, így a kórus a nevelés egyik fontos eszköze.

Az intézményben öt kórus működik:
a GAUDETE gyermekkar: a 8-10 évesek kórusa;
a LAUDATE gyermekkar: a 10-14 éves lányok kórusa, nemzetközi kórusversenyek, fesztiválok résztvevője;
az EXSULTATE fiú-vegyeskar: a klasszikus „kórusiskolai” kórusformáció, ritka értéke a hazai kóruséletnek;
a IUBILATE leánykar: a 14-18 éves lányok kórusa, a nemzetközi kórusversenyek többszörös nagydíjasa, olimpiai bajnok.
a CANTATE vegyeskar: az „öregdiákok” által alapított vegyeskar, szintén nemzetközi hírű együttes.

Hírdetés

Alkalmanként vegyeskar és gregorián schola is működik.

Az elmúlt több mint két évtized alatt kórusaink, – melyek közül kettő, a Kölcsey- és Európa-díjas Jubilate leánykar és a Cantate vegyeskar kórusolimpiai bajnoki cím és több aranyérem birtokosa, ugyanakkor a hazánkban egyedülálló Exsultate fiú-vegyeskar, valamint a kicsinyek Gaudete kórusa és a Laudate gyermekkar – sokat tettek a magyar kóruskultúra nemzetközi hírnevének öregbítéséért. A hozzánk járó növendékek családtagjain, ismerősein kívül hűséges törzsközönség, és zenei életünk kiemelkedő személyiségei is rendszeresen látogatják hangversenyeinket.

A kórusiskola ugyanakkor nem zenészeket képez, a zene a nevelés eszköze. Az igényes énekes és hangszeres zenei képzés mellett magas színvonalú közismereti oktatásban részesítjük tanulóinkat, hogy biztosítsuk számukra a továbbtanulás esélyét a legkülönfélébb felsőoktatási intézményekben. Kiemelkedő eredménynek tartjuk, hogy szép számmal vannak jelen növendékeink a zeneművészeti mellett a műszaki, természettudományos képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben.

Bővebb felvilágosítás és érdeklődés az iskolában személyesen (Budapest I. ker., Toldy Ferenc u. 28-30.), vagy az alábbi telefonszámon: (1) 212-7782.

Forrás és fotó: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »