Évközi 24. vasárnap “C év” (2019)

Veszteség

Abban az időben: A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel, és együtt étkezik velük.” Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédjait, és ezt mondja nekik: «Örüljetek, mert megtaláltam elveszett juhomat.» Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: «Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.» Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” Lk 15,1-10

 

Hírdetés

Ünnep

Mottó: mint kilencvenkilenc igazon – Ha jól meggondoljuk, Jézus nagyon kegyes a hallgatósággal, amikor kilencvenkilenc igazról beszél. Mintha csak 1 % lenne bűnös. Sok rendőrkapitány és szociálpolitikus örülne ennek az aránynak.  Persze más az egyenlet, ha a hallgatók az egy bűnössel azonosulnak, ami teológiailag sokkal ésszerűbb. S ez igaz a mai hallgatóságra. Amikor ilyen-olyan kisebbségekről beszélünk, többnyire a többséghez számítjuk magunkat. Mi vagyunk a törvénytisztelő, jólelkű, tisztességes polgárok, azok pedig…. Jézus nagyon szuggesztíven javasolja, érezzünk együtt a kisebbséggel. Van, aki elkallódott, eltávolodott a többségtől, peremre került. Nagy történelmi kataklizmák idején sokan is lehetnek. A II. Világháború után 850 ezer ember kóborolt Európában, hazát és otthont keresve. Ők voltak a DP. Displaced Persons. Ki ment keresni őket? Legfeljebb a Vörös Kereszt. És nem nagyon ünnepelték, ha valaki megkerült. Jézus gondos gazdája egyetlen egy elveszett juhnak is utánament. Közgazdászok ezt nem értik. Quantité négligeable, elhanyagolható mennyiség egy kartéziánus franciának. Dispensable a pragmatikus britnek. Lecserélhető vagyis felesleges. Jézus azonban ünnepli, amikor megtalál minket. S jó tudni, hogy én vagyok az elveszett juhocska, legalábbis lehetnék! Lukács egy másik példával is megerősíti, hogy Isten országában nem a többség dönt(ő). Ehhez szegénynek kell lenned. Ha nincs semmid, a nagyon-nagyon kevésnek is örülsz. Így lesz igaz, hogy boldogok a szegények!

2019. SZEPTEMBER 15. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP – „C” ÉV Lk 15,1-10


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »