Évközi 21. vasárnap “C” év (2019)

Próbálnak bejutni

Ti kint rekedtek,

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem jutnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: Uram, nyiss nekünk ajtót.” Erre ő azt feleli nektek: „Nem tudom, honnan vagytok.” Akkor ti bizonygatni kezditek: „Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.” De ő megismétli: „Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!” Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” Lk 13,22-30

Hírdetés

 

Kizártak

Mottó: Ti kint rekedtek. – Valljuk be, ettől mindnyájan félünk. Sok mindenről lehet lemaradni. De az a kinnrekedés, az a lemaradás, amelyről Jézus óvja híveit, az végzetes és végleges. Az „üdvözülés” nem a napi boldogságról szól ahol kisebb csalódásokért utóbb kárpótlás illet meg, hanem a végső és örök boldogságról. Azért érdemes mindent megtenni, kockáztatni. Az ember hajlamos arra, hogy halassza a döntést. Az még odább van, okoskodnak. Egy adott pillanatban azonban zárva az ajtó, és nem lehet abban bízni, hogy épp még bejutunk. Mi magyarok, megfigyelésem szerint különösen bízunk abban, hogy valahogy mégis sikerül. Emlékszem, a kollégisták mindig utolsó napra hagyták a pályázatok leadását, és az egyetemisták a vizsga előtti esten karták bemagolni a tételeket. Azokat, amelyek sejtelmeik szerint esélyesek, hogy pont azt kérdezik tőlük. Az élet azonban nem szerencsejáték. Tudnunk kell, mit akarunk, és tenni is kell érte. Emberi gyarlóság, hogy azt hisszük, nekünk jár egy hely, ezért Jézus, ismerve gondolatainkat, arra figyelmeztet, hogy azok, akiket mi nem tartunk esélyesnek, helyettünk jutnak majd be. Hátha ettől észre térünk. De azért van remény! Ha pillanatnyilag rosszul is állunk, lehetünk akár elsők is. Hiszen nincsenek sem biztos helyek, sem előre eldöntött előjogok. Nem kell zörgetni, hanem időben belépni.

2019. AUGUSZTUS 25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP – „C” ÉV


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »