Évközi 20. vasárnap “C” év (2019)

Szakadás

Nem azt, hanem szakadást.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkeresztelkednem. Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” Lk 12,49-53

Béke?

Hírdetés

Mottó: Nem azt, hanem szakadást. ­– A világban a kezdetektől fogva birkózott az egység a sokszínűséggel, az entrópia az evolúcióval. Birodalmak születtek és bomlottak fel. A vallások szinte mind azzal az igénnyel léptek fel, hogy új egységet – a végsőt – hozzák létre, majd sorra szektásodtak. Egy-egy korban az egység eszméje vezérli a történelmet, majd a szabadság nevében a bomlást éltetjük. A II. vatikáni zsinat az egység diadal volt, de immár harapófogóba kerültünk: van, aki a régi egység után áhítozik, van, aki az egység nevében eltörölne minden különbséget. Aki nem ért egyet, azok alkotják a mindenkori harmadik pártot. A Biblia Káin és Ábel, valamint Bábel történetével gazdagítja az egység contra sokszínűség örök harcát. Jézus pedig, a mai idézetben, mintha a szakadást ünnepelné.

Ha figyelmesen olvassuk, és végig gondoljuk, valójában beszéde a tűz és a keresztség dicsérete. Bennük létezik az egység. Ez azonban csak úgy születhet meg, ha a régihez nem ragaszkodunk. Nincs ez is, az is; nincs jut is, marad is; nincs relativizmus, azaz álbéke, hanem lángra kell lobbanunk. Fájdalmas opció, de minden más: illúzió. Válasszunk tehát.

2019. AUGUSZTUS 18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP – „C” ÉV Lk 12,49-53

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »