Évközi 15. vasárnap C év (2016)

Levizsgáztak

„Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.”              

Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –-, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívvel, teljes lelkeddel és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd felültette teherhordó állatáram elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mt gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!” Lk 10,25-37

 

 

Szamaritánus ma

„Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” – hangzott Jézus kommentárja a törvénytudó önmagának adott válaszához. A törvénytudó, ma egyházjogásznak mondanánk, Lukács apostol megjegyzése szerint „kamu” kérdést tett fel neki, mert, úgymond, próbára akarta tenni. Egyfajta vizsgakérdés, záróvizsga. Nincs sok értelme, hisz mai szóval Jézusnak már „megvolt a PhD-je”, habár nem valamilyen iskola osztotta ki neki. Nem is a tudására volt kíváncsi, hisz a kérdésre akár egy Bar Mitzvah-s kiskamasz is hibátlanul tudott volna válaszolni. A csapda a második kérdésben van: Ki az én felebarátom? Ez mai napig vitás. Ki-ki tágan vagy szűken értelmezi a kört. Mi keresztények is. A migráns, például, felebarát? A szamaritánus idegen. A mai migráns korabeli megfelelője. S mégis a ravasz kérdező kénytelen elismerni, hogy ez az idegen az irgalmas, nem ő, és a hozzá hasonló vélt tökéletesek, az akkori és mindenkori elit. Az irgalmasság évében jó ezt megemészteni, és aztán „hasonlóképpen cselekedni”…

2016. július 10.

 


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »