Évközi 13. vasárnap “C” év (2019)

 

Elsőbbség

Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket!?” De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek: Az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.”  Aztán elmentek egy másik faluba.

Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: „Követlek, akárhova mégy.” Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” Egy másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” Lk 9, 51-62

Hírdetés

 

Elsőbbségadás kötelező

Mottó: „Te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” – Íme, az abszolút prioritás! A mindenkori vezetés legfőbb feladata, a prioritás, pont ez: megállapítani a csapat számára érvényesen, mi elsőrendű feladat, melyet teljes szívvel és minden erővel kell végrehajtani, akár annak árán is, hogy más, kevésbé fontos feladatot egy ideig elhanyagolok! Aki sokat markol, keveset fog – tartja a közmondás, és a modern vezetői kézikönyvek nem győzik hangsúlyozni, hogy az igazán sikeresek egyetlen dologra összpontosítanak, akár egész életükben. Egy-ügyűek. Jézusnak egy ügye volt: Isten országát hirdetni. Minden ennek volt alárendelve. Azt várta el övéitől, hogy ebben is kövessék. És itt nincs „igen, de”, nincs „jó, d előbb”…. Szent dolog a kegyelet, szent dolog a család, de Isten országa előbbre való. Nézz hát előre, egy irányban Jézussal. Így leszünk az ő szálláskészítői.

2019. június 30. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP


Forrás:ulrichblog.wordpress.com
Tovább a cikkre »