Évi egymilliárd köbmé­ter földgázzal számoltak az Alföldön

A Magyar Nemzet 1938. és 1965. december 7-én megjelent számaiból válogattunk.

Augusztus 25-ével új sorozatot indított az MNO. 1938-ban ezen a napon jelent meg a Magyar Nemzet első száma, ebből az alkalomból pedig múltidézésbe fogtunk. Keressék mindennap a 77, illetve 50 évvel ezelőtt megjelent cikkeket az MNO-n! Válogatásunkban riportok, publicisztikák, interjúk, hírek sorakoznak majd az adott napi számból, bepillantást engedve nemcsak a korba, de az azt bemutató Magyar Nemzet szellemiségébe is.

 

Kivégezték a négyszeres gyilkos Marek Mártát

Bécsből jelentik: Szerdán reggel kivégezték Bécsben Marek Mártát, a néhány hónappal ezelőtt lezajlott csalási és gyilkossági bűnpör fővádlottját. Marek Márta négy embert mérgezett meg, közöttük saját férjét és hét hónapos gyermekét, hogy megkaparinthassa az áldozatok életbiztosítását. A bécsi tartományi törvényszék bűnösnek mondotta ki őt biztosítási csalás és orvgyilkosság bűntettében s ezért kötél általi halálra ítélte őt.

Marek Márta férje, aki szintén áldozatul esett az asszony pénzéhségének, mint emlékezetes, néhány évvel ezelőtt szintén biztosítási csalást követett el, amennyiben baltával levágta az egyik lábát, hogy megszerezhesse a balesetbiztosítási összeget.

(1938. december 7., 10. oldal)

 

Nagy természeti kincsünk az alföldi földgáz

A Hajdúszoboszlói földgázüzem megépítése után 1966 nyarán már a békési földgázüzem is termel

Hazánk ipari fejlesztésének a legtöbb gondot az okozza, hogy energiában szegény or­szág vagyunk. Ilyen körülmé­nyek között valósággal forra­dalmasítja energiaellátásun­kat és vegyipari nyersanyaghelyzetünket az alföldi föld­gáz. Október hó közepén meg­kezdte próbaüzemelését Haj­dúszoboszlón a mintegy ötszázmillió forint beruházással megépített földgázüzem, az ország első földgázüzeme.

Ezekről a kérdésekről, az új nagy ipari létesítmény je­lentőségéről, általában az al­földi földgázban rejlő nagy lehetőségekről beszélgettünk Füst Lajos főmérnökkel, a Nehézipari Minisztérium vegy­ipari beruházási főosztályán.

Hírdetés

– A hajdúszoboszlói föld­gázüzem – mondotta a fő­mérnök – ma még egyedüli az országban. Túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy világvi­szonylatban is modem föld­gázüzemet építettünk Hajdú­szoboszlón.
– Milyen termelési kapaci­tásra építették az üzemet?
– Évi egymilliárd köbmé­ter földgázt termel majd az üzem. Ez a mennyiség mint­egy hárommillió tonna, háromezer kalóriás szénnek felel meg. Az ország energiaellátá­sa szempontjából fontos a hajdúszoboszlói üzem. Az itt ter­melt földgázzal a borsodi iparvidék: Miskolc, Diósgyőr, Ózd, Kazincbarcika, valamint Budapest ipari gázszolgálta­tását látják el. Ezenkívül né­hány kisebb alföldi város is kap Hajdúszoboszlóról föld­gázt. A hajdúszoboszlói üzem nemcsak földgázt termel majd, hanem propán-bután gázt is.
– Milyen mértékben kap­csolhatja be a hajdúszobosz­lói földgázüzem a lakosságot a propán-butángáz ellátásba?
– Már 1966-ban mintegy százötvenezer új fogyasztó be­lépésével, 1961–1970 közti idő­szakban pedig évente újabb százezer felhasználó belépésé­vel számolhatunk.
– Hány évre lesz elegendő a hajdúszoboszlói mező föld­gáza?
– Az alföldi földgázmezők közül a hajdúszoboszlói a leg­nagyobb, A hajdúszoboszlói földgázmezőn most megépített üzem évi egymilliárd köbmé­ter földgáz termelése mellett, mintegy húsz évre ad elegen­dő földgázt.
– Hol lesz még különösen jelentős a földgáz kitermelése az Alföldön?
– A békési földgázmezőn, Kardoskút, Pusztaföldvár, Battonya térségében. Találtak Karcagon és Kunmadarason is föld gázmezőt, de ezek ki­sebb jelentőségűek, mint a hajdúszoboszlói és a békési. A békési földgáz kitermelése elsősorban a Dunántúl és Bu­dapest földgázellátása szem­pontjából lesz fontos. Ennek érdekében a békési földgázmezőn jelenleg folyamatban van a hajdúszoboszlóihoz hasonló földgázüzem építése. A békési földgázt vezetéken eljuttatjuk Dunaújvárosba: a jövő év júliusától kezdve a Dunai Vas­mű energiaellátását már a bé­kési földgáz is jelentősen se­gíti. Ez idő szerint munkában van a Kardoskút és Dunaújvá­ros közötti vezeték megépí­tése. Jövő év tavaszán kez­dik el a Dunaújváros és Kápolnásnyék között megépíten­dő vezeték munkálatait. Ezt a vezetéket rákapcsolják majd a Székesfehérvár és Kápolnásnyék között nemrég elkészült vezetékre. A Dunaújváros és Kápolnásnyék közötti vezeték megépítése után így a békési földgáz eljut Székesfehérvár­ra, amely most Zala megyéből kap földgázt. Székesfehér­várról a vezetéket tovább­építik a Dunántúlon, Várpalo­tán keresztül Pét irányában. A Péti Nitrogénművekhez eljutó földgázból nitrogénműtrágyát készítenek.
– Fűtési célon kívül szóba kerülhet-e jelenleg az alföldi földgáz másfajta hasznosítása is?
– A kitermelt alföldi földgáz mennyiségének nagy részét már ma is vegyipari üzemeinkben, mint alapanya­got hasznosítjuk. Leggazdaságosabb a földgáz vegyipari felhasználása. Természetesen a földgáz vegyipari feldolgozá­sára további nagy kapacitású üzemeket kell majd létesítenünk.

Alföldi földgáz-kincsünk mennyisége lehetővé teszi, hogy ipari üzemeink és váro­saink egy részét el tudjuk látni földgázzal. Ezt az adottságot figyelembe veszi iparfejleszté­sünk is.

Környei Elek (1965. december 7., 5. oldal)

 

Válogatta: Bittner Levente
Észrevétele, javaslata van? Ossza meg velünk, írjon a [email protected] címre!


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »