ÉSZREVÉTEL – MTVA Közönségszolgálat

From: Közönségszolgálat [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, May 02, 2019 11:42 AM
To: Juhos Laszlo
Subject: RE: ÉSZREVÉTEL

Tisztelt Juhos Úr!

Köszönjük észrevételeit!

Tisztelettel:
MTVA Közönségszolgálat

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, May 01, 2019 8:29 AM
To: Közönségszolgálat; [email protected]
Cc: Dobos Menyhért
Subject: ÉSZREVÉTEL

Hírdetés

EU –hoz való csatlakozásunk napja május1. Az Országgyűlés alkotmányellenes állapotot volt kénytelen megszüntetni.
A média 15 éve e tényről a közvéleményt nem tájékoztatja.
Az Európai Bizottság 2003-ban Magyarországnak az EU csatlakozása előtt felkérte a Magyar Országgyűlést, hogy helyezzen hatályon kívül olyan törvényeket, amelyek ellentétesek az EU jogrendjével.

A felkérésnek a Magyar Országgyűlés azzal tett eleget, hogy megalkotta 2003. évi VIII. törvényt, egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről címmel.
A T. Ház által elfogadott 2003. évi VIII. törvény az alábbi három paragrafusból áll:
1. § Az e törvény 1. számú mellékletében felsorolt törvények e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.
2. § Az e törvény 2. számú mellékletében felsorolt törvények és törvényerejű rendeletek e törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik.
3. § Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik hónap első napján hatályát veszti.
A 2003. évi VIII. törvény 2 számú mellékletben az áll, hogy a T. Ház hatályon kívül helyezi az 1992. évi XL. törvényt, amellyel a Magyar Országgyűlés hatályon kívül helyezte a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendeletet.
Az 1992. évi XL. törvény hatályon kívül helyezésével a Magyar Országgyűlés alkotmányellenes állapot szüntetett meg. A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete indirekt módon – az Alaptörvény szerint direkt módon – jogforrás Magyar Köztársaság – Magyarország – jogrendszerére nézve.
Hágai Nemzetközi ENSZ Bíróság 1997. szeptember 25-én kihirdetett ítéletének 155. cikkelyében a Bíróság a Külön-megállapodás 2. fejezetének 1. bekezdése kérdésében a következő módon ítélkezett:
Tizennégy szavazattal egy ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak nem volt joga felfüggeszteni, majd később, 1989-ben teljesen leállítani a nagymarosi beruházás munkálatait és a bősi beruházás rá eső részét, amiért az 1977 szeptember 16-án aláírt Szerződésben és egyéb, ahhoz kapcsolódó dokumentumokban felelősséget vállalt.

MELLETTE szavazott: Schwebel elnök; Weeramantry alelnök; Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek bíró, és Skubiszewski ad hoc bíró

ELLENE szavazott: Herczegh bíró


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »