Esterházy János szellemi öröksége mindannyiunké – Tápiógyörgyére látogatott az Esterházy János emlékév alkalmából rendezett kiállítás

Esterházy János szellemi öröksége mindannyiunké – Tápiógyörgyére látogatott az Esterházy János emlékév alkalmából rendezett kiállítás

Újabb állomásához ért a dr. Molnár Imre Esterházy-kutató, ipolyfödémesi öregcserkész által megálmodott, emlékév alkalmából rendezett kiállítás. A járvány miatti korlátozások következtében felvidéki vándorútját megszakítva immár Tápiógyörgyén, Magyarországon látogatható az adventi időszakban.

Házigazdája ez alkalommal a tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság. Tagjainak alapos szervezőmunkáját dicséri nemcsak a kiállítás berendezése a Községi Könyvtár és Művelődési Ház terében, hanem az ünnepi megnyitó programjának megszervezése is. A szervezők nagy tisztelői a felvidéki mártírnak, ezért hosszú évek óta rendszeres résztvevői a budapesti Szép utcai emlékünnepségeknek, továbbá az előző években buszos zarándokútjaik során felkeresték a nagymegyeri és lévai Esterházy-emlékhelyeket is, akárcsak az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot. Az ekkor tapasztaltak késztették arra őket, hogy mind jobban megismerjék és tovább terjesszék Isten Szolgája Esterházy János életútját, szellemi és lelkiségi örökségét, hiszen jelenleg az anyaországban élők számára ő a magyar történelem egyik alig ismert alakja.

A megnyitó ünnepségre advent első vasárnapján került sor. A megjelenteket Németh Csaba, a Torockó Baráti Társaság elnöke üdvözölte. Bevezetőjét követően a házigazdák nevében elsőként Varró István polgármester mondott üdvözlő beszédet, akit Kovács Attila plébános atya követett. Ő nemcsak gondolataival, de gitárjátékával és énekes imájával is hozzájárult a megnyitó bensőséges hangulatának fokozásához. Bencze Dávid fiatal felvidéki történész, a Trianon Múzeum munkatársa tartott a mártírpolitikusra emlékező előadást, majd Csémi Szilárd – Kismedve, az SZMCS ügyvezető elnöke beszélt Esterházy hitvallásáról, az általa közvetített értékek fontosságáról, boldoggá avatásának okairól, lépéseiről, az Esterházy-emlékévről. Kérte a jelenlevők segítségét Esterházy János örökségének mind szélesebb körben való megismertetésében, és abban, hogy mind többen imádkozzanak a felvidéki mártír mielőbbi boldoggá avatásáért. Végül röviden bemutatta a kiállítást is, melynek fő gerincét a Molnár Imre – Laczkó Gábor közös munkája által összeállított roll-upok adják.

Saját gyűjteményi anyagát még kiegészítette a Molnár Imre, az SZMCS, a Felvidéki Cserkészgyűjtemény, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont és a martosi Esterházy Akadémia által adományozott vagy kölcsönzött műtárgyakkal is. Ez a kiállítási anyag Tápiógyörgyére végül a nagymegyeri 23. számú Arany János cserkészcsapat jóvoltából és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően érkezett meg.

Hírdetés

Itt érdemes kitérni arra is, hogy a nagymegyeri cserkészek és a tápiógyörgyei barátaik együttműködése már hosszú ideje tart.

Tápiógyörgye a község külterületén található Nagymegyer dűlőnévből kiindulva választotta akkor a csallóközi Nagymegyert testvértelepülésének. 2006-ban a Tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság és a Csemadok Nagymegyeri Szervezetének aktív kzreműködésével sikerült a kapcsolatot újraéleszteni, amit 2015-ben a két település polgármestere aláírásával meg is erősített az önkormányzatok közötti testvértelepülési szerződés segítségével. A nagymegyeri 23. sz. Arany János cserkészcsapat is rendszeresen kiveszi részét a baráti kapcsolat ápolásából, amint ezt ez a rendezvény is példázza, hiszen kezdeményezői a cserkészcsapat vezetői voltak.

A kiállítás megnyitója az országos korlátozások ellenére is szép számú érdeklődőt vonzott, akiknek a szervezők szeretetlakomával is kedveskedtek. Befejezésül a jelenlevők részt vettek a település adventi ünnepségén, amit a helyi ifjúsági fúvószenekar karácsonyi koncertje tett még emlékezetesebbé.

Az emlékkiállítás következő házigazdái Körmend városa és kolping szervezete lesznek
2022. január 15-től kezdődően.

(Csémi Szilárd/Felvidék.ma)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »