Esélyt a tanulásra – képzési lehetőségek minimális önerővel – Szent Gergely Népfőiskola pályázata

A Projektközpont Szolgáltató Kft. valamint, a Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet a 2016/17-es tanulmányi időszakra, támogatott tanulmányi státuszok betöltésére, általános célú, iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési programban való részvételre.

PK01/2016. sz. Pályázat

1. A pályázók köre:
– 18. életkorukat betöltött, természetes személyek;
– az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való megfelelés;
– a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 60 évesnél;
– a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs levéllel igazolnia kell

2. Meghirdetett programok és programmegvalósítási helyszínek:
Általános ügyviteli ügyintéző (Budapest)
Esélyegyenlőségi referens (Budapest)
Európai Uniós pályázati és projektmenedzser (Budapest)
Jogi szakmódszertanos pedagógus (Budapest)
Konfliktuskezelési mediátor (Budapest)
Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser (Budapest)
Marketing és kommunikációs menedzser (Budapest)
Nemzetközi vendéglátó menedzser (Budapest)
Projektmenedzser-asszisztens (Projektasszisztens) (Budapest)
Rendezvényszervező menedzser (Budapest)
Romaügyi referens (Budapest)
A programok részletes tájékoztatója: a csatolmányban található.

3. A program általános jellemzői
3.1. A program típusa:
Konzultációs rendszer távoktatási keretprogramban.
A program megvalósítás során havi egy személyes konzultációra kerül sor, amely konzultáció jellemzően pénteki vagy szombati vagy vasárnapi napra esik. A szakmai konzultációk időpontját a félévek kezdetekor bocsátjuk rendelkezésre. A konzultációk közötti időszakban elektronikus távoktatási rendszer felhasználásával ismeretanyag elsajátítás és forráselemzés történik tudor irányítása mellett. A távoktatás minden olyan ismeret átadására alkalmas, mely nem igényel közvetlen és hosszú időtartamú kapcsolatot a tanárral. A hallgató akár egyéni munkarend szerint, a nap bármely szakában tanulhat, és ha problémája, kérdése van, akkor konzultálhat a tanárral. A tanár szerepe is egy kicsit megváltozik: nem csak oktat, hanem inkább rávezet a megoldásra, egyéni felfedezésekre ösztönöz, próbálkozásra biztat, de persze javítja az esetleges hibákat, tévedéseket, orientál. Ez az oktatási forma feltételezi a hallgató nagyobb önállóságát, de folyamatos visszajelzést is tud adni a haladásról, ami a tanulás folyamatosságának fenntartását is segíti. A rendszer további előnye, hogy a különböző képzési helyek képzési minőségét kevésbé befolyásolják a tanárok esetleges eltérő oktatási rutinja, eltűnik a különbség a lehetőségek terén a földrajzi adottságok területén, felértékelődnek a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai, amit könnyebb felismerni és a hiányosságokat egyénileg pótolni, a szükséges kompetenciákat fejleszteni. Az elsajátítók ugyanazt a képzést kaphatják ugyanabban az időben, egyenletes és magas színvonalon, függetlenül a tényleges haladásuktól, lakhelyüktől.
3.2. A programmegvalósítás:
A program megvalósítás az alábbi konzultációs helyszínen történik:
Fővárosi Konzultációs Központ
1105 Budapest, Szent L. tér 7.
3.3. Vizsgák rendje:
A képzési időszakban számonkérések nincsenek. A tanulmányokhoz 120 órás szakmai gyakorlat kapcsolódik a választott képzési program kompetenciáinak megfelelően.
A képzés végén záróvizsga van.
Záróvizsgára bocsátás feltétele: a szakmai gyakorlat teljesítése, valamint egy dolgozat (projektfeladat) határidőre történő benyújtása.
A záróvizsgán két vizsgatevékenység kerül lebonyolításra, a projektfeladat bemutatása és védése, valamint komplex szóbeli, előre kiadott szóbeli tételek alapján.

4. A pályázók kiválasztása
A pályázók kiválasztása automatikus. Minden programra 25 férőhelyet biztosít a pályázat kezelője. A rendelkezésre álló férőhelyek (státuszok) automatikusan kerülnek feltöltésre.

5. A program ütemezése
Pályázási (felvételi) időszak: 2016. augusztus 26.
Felvételi döntések: 2016. augusztus 29.
Beiratkozások: 2016. szeptember 2 – 4.
Tanulmányok kezdete: 2016. szeptember hónap 2. hetétől
Első félév vége: 2017. január
További információk a TVSZ-ben.

6. A pályázati program önrésze, a képzési programhoz kapcsolódó költségek
A program támogatott, kedvezményes formában valósul meg. A programon való részvételhez önerőre van szükség az alábbiak szerint.
Pályázati önrész: A résztvevőt terhelő összeg, amelynek mértéke a mindenkori minimálbér 20%-nak megfelelő összeg (2015-ben a 347/2014. (XII. 29.) Korm. Rendelet értelmében 22 200 Ft. A programrészvételhez más intézményi költség nem társul.
A program biztosítja valamennyi segédletet, jegyzetet, viszont nem tartalmazza az utazási, az étkezési és egyéb, járulékos költségeket.
A programot megvalósító intézmény számára a fentieken kívül más teljesítendő kiadás nem értelmezett. A pályázati önrész teljesítése kizárólag sikeres felvétel esetén, a szerződést kötést követően, egy összegben esedékes.

7. A pályázat benyújtásának módja:
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, e-mailben kérjük megküldeni a projektkozpont@gmail.com címre.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 26.
Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: “Esélyt a tanulásra”
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
Egyéb információ: (Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)
http://www.projektkozpont.hu
http://www.szentgergely.hu
E-mail: projektkozpont@gmail.com

The post Esélyt a tanulásra – képzési lehetőségek minimális önerővel – Szent Gergely Népfőiskola pályázata appeared first on PolgárPortál.


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »