Erotológia: a szexualitás egy jezsuita szerzetes szemével

Erotológia: a szexualitás egy jezsuita szerzetes szemével

A napokban jelent meg Puss Sándor jezsuita szerzetes legújabb könyve, az Erotológia, amely a szexualitásról, valamint magáról az érosz mibenlétéről szól. Az atya a kötetet a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtárban állította ki, az általa összegyűjtött és a témával foglalkozó könyvek társaságában. Puss atya mindenkit foglalkoztató kérdésekre keresi a választ

Mikor ötlött fel önben a gondolat, hogy megírja ezt a művet?

Huszonöt évvel ezelőtt, 1995-ben védtem meg a kisdoktorimat a Pápai Gergely Egyetemen Rómában. Dolgozatom témája akkor nagyon bizarrnak tűnt (A nemiség valósága és jelentősége a szerzetesi életben), pláne, hogy magam is szerzetes vagyok, ráadásul jezsuita egyetemről van szó. Az ott végzett

Hogy ma ezt a témát Erotológia címmel nyitom meg, annak is köszönhetem, hogy közben rádöbbentem, egyre inkább keverik az éroszt és a szexet a mai populárisnak tekinthető „szakirodalmak”.

A közember számára talán szokatlan, hogy szerzetesként foglalkoztatja ez a témakör.

Az érosz mindennek az alapja, ami szép és vonzó. Évek óta szenvedélybetegekkel foglalkozom.

Manapság azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább a szexológusok feladatának vélik tisztázni az érosz körüli bizonytalanságokat, hiányosságokat. Ám merem állítani, hogy még a pszichológia sem képes kimerítő választ adni a legintimebb kérdésekre. Erre csak az erotológia kaphat felhatalmazást. Azt is be kell valljam, mindig is foglalkoztattak a kényes, nehéz kérdések. Megoldásukat leggyakrabban a kérdések kellő felvetésében látom.

Mi motiválta a kötet megírását?

Egyrészt az ösztönzött, hogy 2005-re elfogyott a türelmem, mivel nemcsak a Felvidéken, de Magyarországon sem történt nyitás a témában. Ezért egy újabb doktori tézist védtem meg, ezúttal – ahogy az illő – még szűkebb, konkrétabb témában: A szüzesség jelentősége és küldetése a nő életében. Ez egy nyolc-éves teológiai kutatás eredményeként látott könyvben napvilágot 2008-ban. Míg az előzőt olasz nyelven, ezt már magyarul publikáltam, ráadásul az elmúlt 70 év első magyar könyveként szlovák jezsuita kiadónál. Újabb 10 év után jelent meg két kötetben a Nőciklopédia, ami részben előtanulmánynak is tekinthető.

Hírdetés

Milyen fő motívumokat vett figyelembe a könyv megírása során?

A szenvedélyes élet nem más, mint erotikus élet. Szenvedélyes egy pap is lehet, de a művészet is az érosz egyik megnyilvánulása. Az évszázadok folyamán az érosz mindig jelen volt, gyakran eltorzult, sokszor visszaéltek vele, de az isteni érosz itt van, más és más alakban bukkan fel. Nem titok, gyakran istenítették az éroszt – kezdve a görögökkel –, ahelyett, hogy annak gyökereit az Istenben keresték volna. Erre az első kötetben térek ki részletesen.

A Csallóközi Könyvtár állította ki az új kötetet, valamint az ön könyvgyűjteményét, amely a témával foglalkozik. Ebből akár egy vándorkiállítás is lehetne.

Elsősorban azt szerettem volna látványosan is bemutatni, hogy

az erotológiát mennyire tévesen keverik az emberek a szexológiával, mennyire nincsenek tisztában a fogalmakkal. Sajnálatosan az olvasókat azzal ejtik át, hogy szexkönyvet adnak a kezükbe, és ők attól erotikus élményeket várnak.

Ugyanezt elmondhatjuk a filmekről is. A kiadásra váró második kötetben ezért helyezek nagy hangsúlyt a filmekre, mert ott még szembetűnőbb az átverés. Ez életem harmadik kiállítása, előzőleg a szenvedélybetegségekről, valamint a családról engedték meg Dunaszerdahelyen nagylelkűen, hogy kiállíthassak nehezen hozzáférhető szakirodalmat az érdeklődők számára. A vándorkiállítás jó gondolat, állok elébe, csak azt kérem, hogy a gyűjteményem egészben maradhasson.

Ön szerint kinek kellene mindenképpen a kezébe vennie az Erotológiát?

Mindenkinek, aki elszokott a könyvtártól. Remélem, a téma, amely mélyen érint bennünket, arra fogja ösztönözni az embereket, hogy visszatérjenek a könyvtárakba. Bármennyire is gyors az internet, a lényeges információkat nem ott találjuk meg, ahhoz bizony a kezünkbe kell venni a régebbi szakirodalmat is. Nem akarok a média ellen szólni, de általa könnyedén lehet manipulálni, főleg azokat, akik gyors válaszokat keresnek.

A jövőben is tervez hasonló jellegű kötetet?

A most napvilágot látott Erotológia című kötet alcíme egyértelműen jelzi, hogy ez csupán bevezető könyv, amit két másik vaskos kötet követ majd. Persze ez attól is függ, megtalálom-e azt a vakmerő kiadót, aki felvállalja a kiadást.

Magyarán, nem üzleti fogásnak szántuk. Valóban nincs más megoldás, mint felkelni a számítógép mellől, és besétálni a könyvtárba. Idővel több könyvtárba is szeretném eljuttatni a könyvet, főleg oda, ahol érdeklődést tapasztalnak a könyvtárosok. Nem titok, minket, jezsuitákat arra neveltek, hogy ne dobjatok oda bármit bárkinek… A nyitott ember veszi a fáradságot, és utánajár a tudás megszerzésének.       

Megjelent a Magyar7 2020/28. számában.               


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »