Erőszakos névadást nem lehet erőszakos szoborállítással legitimálni

A mai napon leplezik le Párkányban Ľudovít Štúr szlovák nemzetébresztő szobrát, mely a helyi lakosság szándékos provokálása és egyben Štúr személyének ismételt megalázása. Ezzel kapcsolatban a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom állásfoglalást juttatott el a szerkesztőségünkhöz, melyet az alábbiakban közlünk.

A Matica slovenská szélsőséges párkányi szervezete a szobor leleplezését annak ellenére viszi véghez, hogy a képviselő-testület nemzetiségi hovatartozástól függetlenül egyöntetűen elutasította a szoborállítást.

A Matica ezzel tudatosan feszültséget kelt a magyarok és szlovákok között, nem csak helyben, hiszen a szoboravatással a javuló magyar–szlovák kapcsolatokat is tudatosan rombolja. Különösen veszélyes ez akkor, amikor Kotleba pártjának támogatottsága folyamatosan nő.

Sajnos ebben a tárca segítő kezet nyújtott a Maticának, az állam pedig a legfelsőbb szinteken legitimálja ezt a politikai erőszakot, hiszen a szoborállítás fővédnöke Peter Pellegrini kormányfő.

Senki nem kérdőjelezi meg Párkányban sem, hogy a helyi szlovákságnak jogában áll kultúráját kifejezni, erősíteni, ám ez ebben a kontextusban elfogadhatatlan. Štúr néhány helyi szélsőséges túsza lett. Habár a szoborállítás ténye sem szerencsés, több javaslat is érkezett a megfelelő elhelyezésre, amit a kezdeményezők mereven elutasítottak. Štúr szobrának felállításával a Matica az 1948-as, provokatív párkányi átnevezést szeretné utólag is legitimálni és felerősíteni, ami minden jóakaratú magyar és szlovák számára elfogadhatatlan.

Hírdetés

Ezzel párhuzamosan azonban szeretnénk rámutatni arra is, hogy senki sem veszi jó néven, ha elveszik tőle a legszemélyesebb identitását, erőszakkal átnevezik települését. Štúr szülőfalujának lakói, a zayugróciak sem örülnének annak, ha akaratuk ellenére neveznék át a településüket.

A közterületi szoborállítást annak erőszakos mivolta miatt az átnevezéshez nagyon hasonló aktusnak tartjuk, mely szerintünk elfogadhatatlan a XXI. században.

A szoborállítás és az azzal járó nacionalista érzelmek felkorbácsolása ennek éppen szöges ellentétét éri el, s abban nem kételkedhetünk, hogy a Matica slovenská célja épp ez volt.

Ľudovít Štúr a legnagyobb szlovák személyiség, szomorú, hogy a nevét nem egy büszke szlovák város viseli, ahol élt, tevékenykedett vagy legalább járt volna valaha is, hanem egy Duna-parti, az átnevezés éveiben szinte színmagyar lakosságú városra kényszerítették rá.

 


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »