Erdő Péter bíboros látogatása a Kassai Főegyházmegyében

Szeptember első hétvégéjén, a három szent kassai vértanú életáldozatának 400. jubileuma kapcsán Bernad Bober kassai érsek-metropolita meghívására a főegyházmegyébe látogatott Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, esztergom-budapesti érsek.

Szombaton délelőtt Kassán, az Árpád-házi Szent Erzsébet-székesegyházban Bernard Bober érsek-metropolita vezetésével együtt misézett Jozef Tomko bíborossal. Az ünnepi liturgián a szlovákiai püspökök és a főegyházmegye nagyszámú papsága mellett részt vett: Marek Jendraszewski krakkói érsek-metropolita, Pindel Roman Bielsko-Živiecki megyéspüspök, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, valamint Tamás József gyulafehérvári segédpüspök. Az ünnepi liturgián jelen volt Rastislav Gont eperjesi ortodox érsek is.

A közös misézés kézzelfogható bizonyíték kívánt lenni annak a közös feladatnak a folytatására, amelyet a három különböző nemzetiségű vértanú 1619. szeptember 7-én hűséggel beteljesített Kassán. A szentmise során, amelyet a Szlovák Televízió élőben közvetített, Erdő Péter bíboros szlovákul is köszöntötte az ünneplő közösséget. Beszédében többek között megköszönve a becses meghívást, meginvitálta a szentmise részvevőit, a nézőket és a hallgatókat a jövőre Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Másnap, vasárnap a premontrei templomban Štrbák Ambróz jászóvári apát kérésére magyar–latin nyelvű szentmisét mutatott be Kassán a premontrei templomban, közel ahhoz a helyhez, ahol hajdan a három szent vértanúhalált halt. A szentmisén a bíborossal együtt misézett az érsekfőpásztor, valamint a jezsuita rend magyar, szlovák, lengyel és horvát provinciaelőjárói.

Hírdetés

Aznap délután a bíboros Kassabélára látogatott, ahol megáldotta egykori elődje, a kassabélai születésű Sctitovszky János bíboros, prímás, esztergomi érsek emléktábláját, amelyet a plébániatemplom falán az egyházközség és az önkormányzat közösen helyezett el hálából az utókornak, hogy falujuk szülötte sikeresen elsőként kezdeményezte a Szentszéknél a három vértanú boldoggá avatását.

A bensőséges ünnepségen az egyházi és a társadalmi élet elöljárói mellett részt vett Kassa város és környékének papsága, a bíboros egykori római és budapesti diákjai, valamint a főegyházmegye magyar ajkú papjai is.

A kassabélai templomban népviseletbe öltözött asszonykórus köszöntötte a bíborost, aki a három szent kassai vértanú ereklyéjét adományozta a templomnak követendő példaként, hogy Kelet-Európa népei az evangélium ügyéért továbbra is legyenek egyek.

A két főpásztor a három szent kassai vértanú kutatások során nyert, az emléktáblára rögzített ábrázolatának mását kapták emlékül. Erdő Péter bíboros a Kassai Főegyházmegye egyetlen magyar nyelvű egyházi iskolájától, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközponttól a három szent kassai vértanú egyedi ikonját kapta hálából mindazért, amit az iskola létrehozásáért és új épületeinek felépítéséért tett és tesz.

A liturgiát követő ünnepi fogadáson a falu polgármestere arra kérte a bíborost és az érsekfőpásztort, hogy közösen áldják meg az önkormányzat épületét és benne a polgármesteri irodát. A főpásztorok a kérésnek örömmel tettek eleget, emlékül saját kezűleg aláírt címerüket hagyva az utókornak, ezzel is bizonyítva, hogy a három szent vértanúsága nem volt hiábavaló.


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »