Élő hittel a jövőbe tekintve – 175 éve szentelték fel a györei templomot

Élő hittel a jövőbe tekintve – 175 éve szentelték fel a györei templomot

Augusztus 4-én ünnepelték a Tolna megyei Györe temploma felszentelésének 175. évfordulóját. Az ünnepi eseményen Udvardy György püspök, kinevezett veszprémi érsek mutatott be szentmisét.

Udvardy György homíliájában a hálaadásról és a templom jelentőségéről beszélt. „Fontos, hogy van templomunk, hogy azokért az emberekért tudunk hálát adni, akik 175 évvel ezelőtt vették a bátorságot, erőfeszítést, hogy templomot építsenek. Hálát tudunk adni azokért az emberekért, elődeinkért, őseinkért, akik ebben a templomban jelen voltak, imádkoztak, a hitet átadták, élték a keresztény életüket, és erőt merítettek innen. Természetesen előre is tekintünk, jó látni a gyermekeket, fiatalokat, hogy az, amit ünneplünk a múltból, az erőforrásunk legyen a mindennapi élethez, erőforrás legyen a jövőnkhöz.”

A templom a közösség életében iránytű – emelte ki a főpásztor. – Emeljük fel tekintetünket, és az odafönt valókat keressük: azt, ami örök érvényű; azt, ami az ember méltóságát segíti elő. Azt keressük, ami igazán fontos! A templomépítők kifejezték a hitüket, hogy az odafönt valót akarják keresni: azt, akit Istennek ismerünk; azt, aki közöttünk lakik, hiszen számunkra a templom az Isten hajléka. Biztosak lehetünk, hogy itt jelen van Isten.

A templom azt hirdeti, hogy jelen van a település életében, az itt lakók életében Isten – mondta Udvardy György. – Úgy tekintünk Istenre Jézus Krisztus miatt, mint az Atyára. Úgy jövünk be a templomba, mint az atyai házba. Itthon vagyunk. Idős emberként is jó betérni a szülői házba, különösen, ha a szülők is élnek: az ember azt érzi, hogy ez az enyém, itthon vagyok. A templom ilyen: az Atya házába lépünk. Ő mindig föltárja előttünk e ház ajtaját, hogy bizalommal tudjunk belépni. Isten táplálni akar bennünket, mint egykor a szüleink. Belépünk az atyai házba, és biztosak lehetünk abban, hogy irgalmas Atyánk táplál bennünket tanításával, szavaival. Nagy ajándék, hogy ebben a közösségben időről időre elhangozhat az Isten szava: erővel bír, tanít, segít, hogy jól éljük az életünket; vezet, hogy életünk ösvényén jó lépéseket tudjunk tenni. Óriási ajándék. Élettel, táplálékkal lát el Isten, amikor szentségekben részesülünk. Ide belépve érezhetjük, hogy Isten feltámaszt bennünket, örök élettel ajándékoz meg. A templom lehetővé teszi, hogy méltó módon tudjuk élni az életünket.

A templom arra hívja fel a figyelmünket, hogy azokat az értékeket keressük, amelyek előrevisznek – fogalmazott a főpásztor. – „Ha Krisztusban föltámadtatok, akkor az odafönt valókat keressétek, oda tekintsetek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján” – idézte Pál apostol szavait. – Akkor elhagytok az életetekből mindent, ami nem jó: a hazugságot, a félelmet, a kicsinyességet, az ostoba beszédet; s kialakítjátok mindazt, ami krisztusi: az Atya szeretetét, a testvér szeretetét, az áldozatvállalást a közösségért, a jövőbe vetett reményt. Mindezt ajándékul adja nekünk Isten, és a templom ennek biztos helye. Így tekintünk a templomszentelés évfordulóján a templomra mint saját otthonunkra, az atyai házra, ahol Isten éltet, tanít bennünket, ahol hétről hétre fölemeli a tekintetünket.

Hírdetés

*

Györe Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt római katolikus templomát 1842-ben emelték, klasszicista stílusban. A templomot egykor Scitovszky János pécsi püspök építette és szentelte fel, aki saját házi oltárát és egy kelyhet adományozott a híveknek. Vida Zsolt plébániai kormányzó elmondása szerint az elmúlt 175 év azt mutatja, hogy Györe lakossága hű volt egyházához, vallásához és hitéhez. A györei lakosok élő hitét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a falu lakossága 98 százalékban katolikus. Az elmúlt években a hívek adományának és munkájának köszönhetően teljes felújításon esett át a templom.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »