Elkezdték kiosztani az új szerződéseket a Honvédkórházban

Elkezdték kiosztani az új szerződéseket a Honvédkórházban

Január 9-én robbant a hír, hogy a Honvédkórház alkalmazottait honvédségi állományba helyezik át, így az eddigi közalkalmazotti státuszukhoz képest sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak majd rájuk. A még aznap tartott Honvédelmi Bizottságban Benkő Tibor honvédelmi miniszter megerősítette a hírt és tagadta azokat a sajtóértesüléseket, miszerint ezzel veszélybe kerülne a kórház ellátása a távozó dolgozók miatt.

A miniszter annak is hangot adott, hogy

nem tud azonosulni azokkal a hangadókkal, akik nem akarnak több pénzt keresni, ugyanis szerinte csak ennyi lesz a különbség és semmilyen túlkötelezettség nem merül fel.

Dr. Kunetz Zsombor Facebook-oldalán ma tett közzé egy fotót, amin a kórház dolgozóinak kiosztott új szerződés látható. Amennyiben ezt aláírják „honvédelmi illetménykiegészítést kapnak, 39200 forint bruttó pénzt. Ha önkéntesen vállalja az alkalmazott, azt, hogy védelmi helyzetben, vagy rendkívüli állapotban a hadkötelezettség bevezetésekor katonai szolgálati jogviszony keretében folytatja tovább a munkáját, akkor ez a kiegészítés elérheti a mesés bruttó 52 100 forintot havonta.”

35 év után pedig öthavi jubileumi jutalom is jár. Az orvos szerint azonban nem csak ennyiről szól ez az egész. A miniszterrel ellentétben ő kitért azokra a részletekre is, amikről lemond a dolgozó, ha elfogadja ezt a jogviszonyt.

Ennek értelmében:

 • “A honvédelmi alkalmazotti jogviszony tekintetében kollektív szerződés nem köthető.
 • Két hónapos felmondási idő, ha szabadulni akarna a munkavállaló.
 • A honvédelmi alkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését…köteles a honvédelmi szervezetnek előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a további jogviszony létesítését írásban megtiltja.
 • Hírdetés

 • A munka jellegétől függően miniszteri rendelet meghatározhatja a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabálya.
 • A honvédelmi alkalmazott nem vehet részt olyan rendezvényen, amely
  a) a Magyar Honvédségben ellátott feladat, szervezeti rend és fegyelem ellen irányul, vagy azt bírálja,
  b) a Magyar Honvédség iránti közbizalom megingatására alkalmas vagy
  c) a Magyar Honvédség feladataival ellentétes célra irányul.
 • A honvédelmi alkalmazott nem csatlakozhat és nem lehet tagja olyan szervezetnek, amelynek tevékenysége a Magyar Honvédség feladataival ellentétes.
 • A honvédelmi alkalmazott tartózkodási helyéről a feladatellátás helyére miniszteri rendeletben meghatározottak szerint visszarendelhető.
 • A honvédelmi alkalmazott köteles külföldre utazását miniszteri rendeletben meghatározott módon a munkáltatói jogkört gyakorlónak bejelenteni.
 • A honvédelmi alkalmazott
  a) párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat,
  b) a kapott utasítást nem bírálhatja, kivéve, ha annak végrehajtásával bűncselekményt követne el,
  c) a szervezeti rendet és a fegyelmet sértő nyilatkozatot nem tehet,
  d) a sajtónyilvánosság igénybevételével hivatalos eljárásban magánvéleményt nem nyilváníthat,
  e) nem állíthat elő, nem terjeszthet, nem tehet közzé, nem jelentethet meg, és nem hozhat nyilvánosságra a Magyar Honvédség szervezeti rendjét és fegyelmét veszélyeztető sajtóterméket, ilyen tartalmú kiadványt, plakátot, hirdetményt, emblémát, más szöveges vagy képi adatot.
 • És természetesen lehetőséget adnak arra, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kutakodjon utánuk.

  Aki pedig nem írja alá, az mehet Isten hírével, és közalkalmazotti végkielégítést sem kap.”

  (Fotó: Illusztráció – Béli Balázs/Alfahír)


  Forrás:alfahir.hu
  Tovább a cikkre »