Elhunyt Kiszel Mihály címzetes prépost

Elhunyt Kiszel Mihály címzetes prépost

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk, Kiszel Mihály címzetes prépost, címzetes esperes, 2020. március 14-én, életének 76., papságának 52. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

Az elhunyt lelkipásztorért az engesztelő szentmiseáldozatot március 27-én 10 órakor mutatják be a kistarcsai templomban, majd 11 órakor a kistarcsai temetőben (Kistarcsa, Erdei Ferenc utca) helyezik örök nyugalomra. Mindkét szertartást kizárólag családi körben végzik, de a Váci Egyházmegye Facebook-oldalán élőben közvetítik.

Kiszel Mihály 1945. március 9-én született Kistarcsán. 1968. április 21-én Vácon szentelték pappá. Káplán-hitoktató volt Sándorfalván 1968–1969-ig, Kiskunfélegyháza-Óplébánián 1969–1975-ig, Cegléd-Óplébánián 1975–1981-ig, Lakitelken 1981–1984-ig. 1993-ban püspöki tanácsosi címet kapott. Plébánosként szolgált Cegléd-Óplébánián 1984 és 2004 között. Címzetes esperes lett 1984-ben, benemonostori címzetes prépost 1997-ben. Cegléd-abonyi kerületi esperes volt 1998 és 2004 között. 2002 és 2004 között Cegléd-Újplébánián volt plébános. Szentszéki bíróként tevékenykedett 1993–2013-ig. 2004–2018-ig Albertirsán szolgált plébánosként,  2008-tól Ceglédbercelen is plébániai kormányzó volt 2018-as nyugdíjba vonulásáig.

Kiszel Mihály a régi klasszikus értelemben vett papjaink közé tartozott. Gondosan végezte a lelkipásztori szolgálatot. Foglalkozott a fiatalokkal is. A gyerekeknek szép misztériumjátékokat rendezett. Nagy gonddal kezelte az egyházközségek anyagi javait. Szolgálati helyein a templomok gondozása is szívügye volt. Kitűnt az irodai szolgálat végzésében is. Mint nyugdíjas pap kisegítette paptársait.

Hírdetés

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

R.I.P.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »