Elhunyt Kárpát Magdolna M. Relindisz Boldogasszony iskolanővér

Elhunyt Kárpát Magdolna M. Relindisz Boldogasszony iskolanővér

Május 2-án, hétfőn elhunyt Kárpát Magdolna M. Relindisz SSND nővér, a budapesti Patrona Hungariae Gimnázium és a debreceni Svetits Gimnázium egykori német–latin szakos tanára, a Magyar Rendtartomány tartományfőnöknője 1970 és 1981 között.

M. Relindisz nővérről május 22-én vasárnap reggel 9 órakor emlékeznek meg hHálaadó szentmisében a Patrona Hungariae Gimnázium kápolnájában. Temetése május 23-án, hétfőn 14 órakor lesz szentmise keretében a debreceni Svetits-iskola Szent Kereszt-kápolnájában (Debrecen, Szent Anna u. 20-26.).

***

Kárpát Magdolna M. Relindisz 1922. december 14-én született Kolozsváron, mélyen vallásos, nyolcgyermekes családban. Nővére, rendi nevén M. Leonárda rajztanárként szolgált a Boldogasszony Iskolanővérek egyik iskolájában.

Magdolna a négyosztályos elemi iskola elvégzése után, jobb lehetőség híján német nyelvű gimnáziumban folytatta tanulmányait, miközben 12 évesen már a rendi közösség „kisjelölt”-jének számított. A II. bécsi döntés visszacsatolta Magyarországhoz Észak-Erdélyt, így a rendi vezetőség a szegedi anyaházba hívta a szerzetesjelölteket. Kárpát Magdolna itt fejezte be a középiskolát, és az 1942/43-as noviciátusi éve után 1943. augusztus 17-én tett fogadalmat. Jóllehet a matematika vonzotta, minthogy éppen akkor halt meg egy jól képzett, fiatal latin szakos nővér, elöljárói a szegedi egyetem latin és német nyelvi szakcsoport tanulmányaira küldték.

Az oklevél megszerzését követő évben államosították a rendi iskolákat, így Relindisz nővér már nem taníthatott. 

1950. június 10-én a szegedi közösség összes tagjával együtt internálták Ludányhalásziba, majd onnan Zircre. 1950 szeptemberétől a részben visszakapott debreceni Svetits Katolikus Gimnázium tanárai közt találjuk, közben, a rendi szükséghelyzetre válaszolva, az Egri Pedagógiai Főiskolán az orosznyelvtanári diplomát is megszerezte.

1968 szeptemberétől a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumban folytatta tanári tevékenységét, és ezt óraadói minőségben akkor is gyakorolta, amikor 1971. január elsejétől tíz éven át a rendtartomány vezetése volt a feladata. 1981-től 1986-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig ismét teljes óraszámban tanított Debrecenben.

Mint nyugdíjas nővért küldte a rendi vezetőség 1992-ben Temesvárra, hogy újra megszervezze a rend ottani, szétszóródott közösségét. 1995-ig ő volt ott a tartományfőnöknő, a következő öt évben pedig helyetteseként működött. 2000-ben, megfáradtan, már 78 évesen, többféle egészségügyi problémával viaskodva térhetett vissza Debrecenbe. 2012-ben készségesen eleget tett elöljárói kívánságának, amely a nővérek budapesti szeretetotthonába hívta.

Szűkszavú önéletrajzi vázlatát ezekkel a sorokkal zárta. „Nagyon nehéz volt otthagyni az iskolát, mert azt éreztem szívem szerinti munkaterületnek, de most is azt vallom, amit kezdettől fogva, hogy a munkaterület csak eszköz a célhoz. Lényeg, hogy az Úr szőlőjének mindig hűséges munkása legyek.” 

Forrás és fotó: Boldogasszony Iskolanővérek

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »