Elhunyt Horváth Dori Imre

Elhunyt Horváth Dori Imre

A győri püspök fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Horváth Dori Imre lébényi címzetes apát, nyugalmazott plébános, nyugalmazott spirituális életének 97., papságának 74. évében, augusztus 9-én, szentségekkel megerősítve a győri kórházban elhunyt.

Augusztus 19-én, pénteken 14 órakor a fertőd-süttöri Szent András-templomban mutatnak be engesztelő szentmisét lelki üdvéért, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Horváth Dori Imre 1919. augusztus 13-án született Süttörön (Fertőd). Győrött szentelte pappá 1943. június 19-én Boldog Apor Vilmos püspök. Felszentelése után segédlelkészként szolgált Rábaszentmihályon 1943-tól 1946-ig, Nyúlon 1946-tól 1947-ig, Győr-Nádorvárosban 1947-től 1957-ig, Kapuváron 1957-tól 1958-ig. Első és egyetlen plébánosi állomáshelye Mosonszentmiklós volt, ahol 1958-tól 1999-ig, nyugalomba vonulásáig szolgálta Istent és a rábízott híveket. 1985 és 1992 között helyettes esperesként volt főpásztorai segítségére az egyházmegye kormányzásában.

Főpásztora 1975-ben tiszteletbeli esperesi, 1991-ben pedig címzetes lébényi apáti címmel tüntette ki. Életének utolsó éveit a Győri Egyházmegyei Papi Otthonban töltötte, ahol 2014-ig az intézmény spirituálisa volt. Nyugalomba vonulása után is örömmel és szívesen vállalt kisegítést a győri Szent Imre-templomban, valamint örömmel végezte kispapok és papok lelkivezetését. Elhunyt paptestvérünk éveken keresztül volt a Győri Egyházmegye nesztora. Életéről és hivatásáról a Hitvallás című egyházmegyei lap 2003. szeptemberi számában vallott.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »