Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az ürmösi születésű TÓTH GYÖRGY volt pék életének 70. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 2022. október 1-jén, szombaton 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóból. Részvétfogadás 12 órától. A gyászoló család 4842/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, após, testvér, rokon és jó barát, ZOLTÁNI BÉLA életének 72. évében elhunyt. Temetése 2022. szeptember 30-án 13 órakor lesz a vártemplomi temetőben. Részvétfogadás 12 órától. A gyászoló család 4326990

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy­mama, meny, anyós, anyatárs, testvér, sógorasszony, keresztanya, rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a sepsiszentgyörgyi OPRA IRÉN (szül. DEREGÁN) életének 59. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2022. október 1-jén 13 órakor kísérjük utolsó útjára a közös temető ravatalozóházától. A gyászoló család 4326977

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni PÁL MIKLÓS életének 40. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2022. szeptember 30-án, pénteken 13 órakor lesz a bölöni temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4326980

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó Édesanya, nagymama, a gyimesközéploki (Hidegség) születésű sepsiszentgyörgyi özv. KEREKES ETELKA (szül. MOLNÁR) életének 71. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2022. szeptember 30-án 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. A gyászoló család 4326982

Részvét

A Háromszék szerkesztősége megrendülten értesült TORMA SÁNDOR, a lap egykori főszerkesztő-helyettese elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. H

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szőcs-Torma Katalinnak édesapja, TORMA SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Csutak Vilmos Pedagógusok Háza munkaközössége 4326984

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Szőcs-Torma Katalinnak és családjának édesapja elhunyta alkalmából. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége 1117571

Hírdetés

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Bucsa Magdolnának leánya elvesztése miatti fájdalmában. A Puskás Tivadar Szakközép­iskola munkaközössége 4326992

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre és édesapára, az olaszteleki születésű sepsiszentgyörgyi NAGY MÁRTONRA, a polgármesteri hivatal volt gazdasági elöljárójára, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Özvegye, gyerekei és családjuk, valamint testvére 2419

„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor. 13,8) Fájó szívvel emlékezünk a bibarcfalvi TORDAI SÁMUELRE halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szeretettei 20675

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleimre, akik az árapataki temetőben nyugszanak, édesapámra, KOVÁCS ANDRÁSRA halálának 13. és édesanyámra, KOVÁCS ESZTERRE halálának 10. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Fiuk és családja 1117568

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a komollói ZOLTÁNI ZSUZSANNÁRA halálának harmadik évfordulóján. Gondoskodó szeretetét szívünkben őrizzük. Gyermekei és azok családja 4326981

Megállt egy szív, mely élni vágyott, megállt egy kéz, mely dolgozni imádott. Munkádat mindenütt látjuk, emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi WENZL SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Bánatos özvegye, gyermekei családjukkal együtt 4326961

Ballagásunk 55. évfordulóján kegyelettel és szeretettel emlékezünk volt tanárainkra és osztálytársainkra, akik már elballagtak az örök hazába, de emlékezetünkben velünk vannak. A volt 2-es számú Elméleti Líceum (Mikes) 1967-es véndiákjai 4326970

Soha el nem múló szeretettel és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi BRANDER KAROLINÁRA (szül. BÖLÖNI) halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326971

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk PATAKI MAGDOLNÁRA halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4326974

Minden betegséget csendben eltűrtél, panasz nélkül befelé könnyeztél.  „Holtom után ne keressetek, leszek sehol és mindenütt leszek.” (Reményik Sándor) Ha síromnál jártok, virágot hozzatok, ha rám gondoltok, soha ne sírjatok. Könnyes szemmel, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi felejthetetlen FERENCZ ZITA MÁRIÁRA halálának 9. évfordulóján.  Mi mindent köszönünk neked. Nyugodj békében, drága szívem. Szerető családja 4326978

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kisborosnyói id. LERNER GYÖRGYRE halálának 44. évében és LERNER ANNÁRA halálának első évfordulóján. Négy gyermeke és azok családja 4326985  


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »