Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi id. POLGÁR SÁNDOR életének 84., házasságának 50. évében rövid, de fájdalmas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2022. szeptember 29-én, csütörtökön 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, két fia, menyei, unokái és a gyászoló család 4326956

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, RÁPOLTI ETELKA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család 4326933

Hírdetés

Megemlékezés

Rohannak az évek, maradnak a fájó emlékek. Kegyelettel emlékezünk a kilenc éve elhunyt szárazajtai születésű id. URSUJ ALBERTRE. Szerettei 4326954

Áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a négy éve elhunyt HELDSDÖRFER HUBERTRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326930

Soha el nem múló szeretettel és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi id. SZAKÁCS ANDRÁSRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4326952

Kegyelettel emlékezünk drága Édesanyánkra, ÉLTES ILONÁRA halálának első évfordulóján. Az együtt töltött évekért hálát adunk, és lelke üdvéért imádkozunk szeptember 28-án, szerdán a 18 órakor kezdődő szentmisén a Szent József-templomban. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326953


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »