Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, rokon, szomszéd és barát, VÁNCSA ILONA (Ilu) ny. fogtechnikus életének 79. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2022. augusztus 6-án, szombaton 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1719 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a hűséges feleség, áldozatos édesanya, nagyanya, testvér, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon, kolléga, jó barát és ismerős, NAGY LENKE (sz. MÁRKOS), a rétyi iskola néhai matematikatanára és igazgatója életének 85., boldog házasságának 63. évében 2022. augusztus 3-án elhunyt. Drága halottunkat augusztus 5-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a rétyi ravatalozóháztól a rétyi temetőben. Részvétfogadás a gyászszertartás előtt egy órával. Pihenése legyen csendes. A gyászoló család 4822/b Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, testvér, rokon és jó szomszéd, az árkosi id. TÖRÖK BÉLA szíve életének 75. évében megszűnt dobogni. Temetése 2022. augusztus 5-én 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4326464 Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy az égi otthonodban békére leltél, / Hisz te e jónál is jobbat érdemeltél. Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, anyós, sógornő, keresztmama, rokon és jó szomszéd, a szentivánlaborfalvi özv. DERZSI ÁRPÁDNÉ BORDÁS EMMA szerető szíve életének 83., özvegységének 42. évében megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2022. augusztus 5-én, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentivánlaborfalvi temetőben katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Kedves emléked szívünk őrzi, s mindenért, mi voltál, örök hálánk. Nyugodj békében, drága édesanyánk. A gyászoló család 4326466 Részvét Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kollégánknak, dr. Nagy Lajosnak és családjának felesége elhunyta alkalmából. Dr. Kertész Gyula, dr. Demeter-Ungvári Júlia, dr. Asztalos László 1117459 Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Farkas Csaba Istvánnak felesége elhunyta alkalmából. A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége du. Sok szép emlék fűz dr. Nagy Lajos családjához. Fájdalmukban most részvéttel vagyok. Magdika Bécsből 4326468 Megemlékezés Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a baróti ifj. NAGY GÉZÁRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 20670 A múltba visszanézve valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már. / Temető csendje ad neki nyugalmat, / Szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a földvári születésű SZÉKELY JÁNOSRA, aki ma egy éve költözött fel Isten oltalmazó angyalai közé, s onnan vigyázza gyászoló családját. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Özvegye, Tuca és lánya, Ildikó családjával együtt 1117451 Nehéz minden pillanat, csak emlék, mi megmaradt. Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk BARDÓCZ ÁRPÁDRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerettei 4326469 Kegyelettel emlékezünk a dálnoki születésű kézdivásárhelyi VARGA LŐRINCNÉ KOVÁCS SAROLTÁRA halálának 26. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Bánatos családja 1712 Kegyelettel emlékezem drága jó szüleimre, a kézdivásárhelyi VARGA ANDRÁSRA és feleségére, VARGA MARGITRA (szül. MIKLÓS) haláluk 40. és 37. évfordulóján, valamint két testvéremre, LÁSZLÓRA és VERONKÁRA haláluk 50., illetve 7. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Lőrinc 1712 Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Kedves emléked szívünk őrzi, s mindenért, mi voltál, örök hálánk. Fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói TÓTH JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szívünkben örökké élni fog. Szerető családja 4326445 Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki MÁRKOS ILONÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326457


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »