Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi özv. KELEMEN BÁLINT életének 76. évében hosszú betegség után örökre megpihent. Temetése 2022. július 6-án 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól az új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4326174

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd, a málnási VITÁLYOS LAJOSNÉ BOROS SÁRA életének 72., özvegységének 24. évében 2022. július 3-án hosszas, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Földi maradványait július 5-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a málnási ravatalozóháztól a református temetőben. A gyászoló család 4326161

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. LUKÁCS VILMOSNÉ VERES MATILD életének 83., özvegységének 14. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után 2022. július 4-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 6-án 10 órakor lesz a lemhényi ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi temetőben. A gyászoló család 2545

Részvét

Együttérzünk és fájdalmát fájdalmának valljuk e nehéz percekben, amikor munkatársunknak, Szilágyi Tündének édesapja eltávozott az élők sorából. A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség közössége a vigasztaló Istennek kegyelmét kéri rád és családodra. 2425

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Császár Katalinnak édesapja elhunyta alkalmából. A Plugor Sándor Művészeti Líceum munkaközössége 550

Hírdetés

Köszönet

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik drága halottunk, DEÁK BÉLA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család 4326176

Szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni mindazoknak, akik KÁDÁR ANNA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1117400

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik SUCIU ANDREI temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család 4326162

Megemlékezés  

„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Fájó szívvel emlékezünk az árapataki BAKÓ KÁROLYRA halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerettei 1117395

Ma tíz éve kísértük utolsó útjára a drága jó férjet, édesapát, nagytatát, apóst, apatársat, id. SZAKÁCS JÓZSEF volt textilgyári lakatost és műszerészt. Szeretettel emlékezünk rá. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326168


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »