Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a dolgos kezű férj, édesapa, após, nagytata és barát, a csíkkászoni születésű sepsiszentgyörgyi ANDRÁS TAMÁS életének 70., házasságának 47. évében 2022. július 2-án örök nyugalomra és békére talált. Búcsúztatására július 5-én 13 órától kerül sor a Vártemplom református temetőjében. Részvétnyilvánítást a ravatalozóháznál fogadunk a temetés előtt egy órával. Nyugodjon békében. A gyászoló család 1117399

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, szomszéd, jó ismerős, a sepsimagyarósi születésű id. KOVÁCS LÁSZLÓ (gumi Laci bácsi), a Kovászna Megyei Unió gumiszekció főnöke életének 79., házasságának 49. évében méltósággal viselt hosszú betegség után örök nyugalomra és békére talált 2022. július 2-án. Felejthetetlen halottunk búcsúztatására július 4-én 15 órakor kerül sor a szemerjai ravatalozóháztól (Makovecz) a régi református temetőben református szertartás szerint. Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával. Felejthetetlen emléke szívünkben él örökre. A gyászoló család 1117398

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, szomszéd, jó barát, a pákéi születésű sepsiszentgyörgyi TAMÁS ANNA volt textilgyári alkalmazott életének 92 évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2022. július 4-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4326159

 

Megemlékezés

Hírdetés

Halálának 30.évfordulóján szívünkben égő fájdalommal és örök szeretettel emlékezünk drága gyermekünkre, a kovásznai ifj. PAPP ZOLTÁN diákra, aki 23 éves korában tragikusan halt meg. Élete nagy ígéret volt, szeretete és jósága feledhetetlen. Hálásan köszönjük mindenkinek a kegyelet virágait, a vigasztaló szavakat és minden segítséget.  Emléke legyen áldott. Kesergő, szerető szülei 20594

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZÁSZ ANNÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326059

Fájdalommal emlékezünk id. PULUGOR SÁNDORRA, aki ma 9 éve hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos özvegye, gyerekei és azok családja 4326056

Az örök elválás mély fájdalma három éve gyötri megsebzett szívünket. Búcsú nélkül távoztál tőlünk. Helyedbe költözött a csend és a magány. Fájó szívvel emlékezünk DACZÓ JÓZSEFRE (Öcsire). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özvegye, Anna, leánya, Editke és családja 4326137

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, dédire, az uzoni id. TÖRÖK ZOLTÁNRA halálának hatodik hetében. Szeretete, jósága szívünkben él mindörökké. Elmentél, hívtak a fények, utadon szívünk egy darabja kísér. Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelen nagy.  Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Özvegye, gyerekei és azok családja 1117396

Elmentél tőlünk, de mindig velünk vagy, emléked szívünkben örökké itt marad. Szíved nemes volt, kezed dolgos, álmod legyen boldog. Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, kegyelettel és szeretettel emlékezünk a tíz éve elhunyt sepsiszentgyörgyi SZAKÁCS SÁNDORRA. Szerettei 4326149

Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. SZILÁGYI GIZELLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4326158


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »