Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, édesanya, nagymama, testvér, keresztanya, rokon, özv. KURTA KÁROLYNÉ FERENCZ ANNA életének 82., özvegységének 7. évében csendesen elhunyt. Temetése 2022. január 22-én 13 órakor lesz a szemerjai Makovecz-temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család „Áldjanak az égiek, fény kísérjen és szeretet, bármerre jársz!” 1117057 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, édesanya, nagymama, testvér, keresztanya, rokon, a maksai születésű sepsiszentgyörgyi özv. SULYOK-PÁL KLÁRA (szül. BADI) életének 84., özvegységének 20. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2022. január 21-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család 4324512 Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy az angyalosi BERSZÁN VIKTOR életének 87. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét teremtő Urának. Temetése 2022. január 21-én, pénteken 14 órakor lesz az angyalosi ravatalozóháztól a helyi temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló szerettei 4324524 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon, ismerős, AMBRUS IMRÉNÉ BÍRÓ SÁRA szerető szíve életének 83. évében megszűnt dobogni. Temetése 2022. január 22-én 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházából. Részvétfogadás a temetés előtt fél órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4324526 Részvét Őszinte részvéttel és együttérzéssel kívánunk vigasztalódást a gyászoló családnak özv. RENDI FERENCNÉ ­SZILÁGYI JULIANNA elhunyta alkalmából. A Háromszék Táncegyüttes 174063 A Tamási Áron Színház munkaközössége részvétét fejezi ki támogatójának, Rendi Ferencnek édesanyja elhunyta alkalmából. 43 Köszönet Hálás szívvel köszönöm a kezelőorvosoknak, ápolóknak, hűséges barátoknak, osztálytársaknak, volt munkatársaknak, rokonoknak, családtagoknak, kedves ismerősöknek, akik szeretett fiam, VASS REZSŐ fájdalmán segíteni próbáltak, szeretetükkel körbefogták. Köszönöm az együttérző szavakat, hogy sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Isten áldja jóságukért. Édesanyja 1653 Miután szeretett társamat, HERING PÉTER GYULÁT utolsó útjára kísértük, ezúton szeretnék köszönetet mondani kezelőorvosainak, dr. Veștemean Dragoș Nicolaénak, dr. Szigyártó Ernőnek, dr. Egyed Fülöp Andreának, az intenzív, a hematológia és a dialízisosztály nővéreinek, ápolóinak és az egész személyzetnek, mindazoknak, akik minden lehetőt megtettek, hogy visszaadják őt nekem és szeretteinek vagy adtak még napokat számomra. Köszönöm! 1117058 Megemlékezés „valaki jár a fák hegyén  vajon amikor zuhanok meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot” (Kányádi Sándor) Soha nem múló szeretettel emlékezünk SYLVESTER TEODÓRÁRA ­halálának ötödik évfordulóján. Szerettei 4747/b Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk RÁTZ ELEMÉRRE halálának 10. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei 4324531 Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi VERESS ERZSÉBETRE (szül. RÉTYI) halálának első évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerettei 4324538 „Istennek köszönjük, hogy a miénk volt és az is maradt, mert aki szeretettel a szívünkben él, nem halt meg, csak távol van.” (Szent Ágoston) Szívünkben mély fájdalommal, kegyelettel emlékezünk ifj. GÁSPÁR REZSŐRE halálának ötödik és a kézdivásárhelyi PAPP JÓZSEFRE halálának tizenhatodik évfordulóján. „Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Szeretteik 1117056 „Elvittétek a derűt, fényt, meleget, csak egy sugarat hagytatok itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Hiányotokat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélkületek.” Fájó szívvel emlékezünk a pákéi születésű ­SZABÓ LAJOSRA, akit január 14-én 11 éve búcsúztattunk el, és SZABÓ JUDITRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Drága szüleink, nyugodjatok békében, béke poraitokra. Emléküket őrzi lányuk, Réka, fiuk, Róbert és azok családja, valamint Ágnes és Erzsébet 1117055 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi születésű dicsőszentmártoni ANTAL MAGDOLNÁRA (szül. TÓTH) halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4324461 Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BECSEY LÁSZLÓ GYULÁRA halálának hatodik hónapjában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özvegye, Edit és szerető családja 4324493 Az évek múlnak, de az emlékek bennünk élnek. Fájó szívvel emlékezünk PÁLL MÓZESRE halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4324511 Fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TAMÁS ANNÁRA (szül. LÁZÁR) halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál rossznak és jónak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a halál tudta széttépni. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Két dolgos kezét áldja meg a szent Atya, mi köszönjük, hogy ő lehetett a legdrágább édesanya. Szerettei 4324515 Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, a sepsiszentgyörgyi id. DONÁTH SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugodj békében. Szerettei 4324521 Kegyelettel emlékezünk a bodoki születésű SINKA ­BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Szerettei 4324522 Szomorú szívvel emlékezünk 2019. január 22-ére, amikor id. DÓCZI ANDRÁS örökre itt hagyott bennünket. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Szerető családja 4324529 Kegyelettel és szeretettel emlékezünk szüleinkre, ­LENGYEL MÁRIÁRA, aki 25 éve és ­LENGYEL JÓZSEFRE, aki 20 éve távozott közülünk. Nyugalmuk legyen csendes és békés. Emléküket szívünkben őrizzük. Szeretteik 4324530


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »