Elhalálozás

Elhalálozás

Köszönet

Hírdetés

Mély fájdalommal búcsúzunk a felejthetetlen, drága jó férj, édesapa, após, nagytata, rokon, szomszéd és jó barát, dr. FÁKÓ ÁRPÁD laboratóriumi szakorvostól. Élt 84 évet. Tekintettel a járványügyi helyzetre, temetése szűk családi körben lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család 1116948 Megpihent a szív, amely értünk dobogott, két szorgalmas kéz, mely értünk dolgozott. Arany volt a szíve, munka az élete, Isten hívta, mert ő is szerette. Jóságát felejteni soha nem tudjuk. Emlékét szívünkbe örökre bezárjuk. Megrendülten, szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, jó szomszéd és jó ismerős, TAMÁS ANNA (szül. LÁZÁR) szíve életének 91. évében megszűnt dobogni. Temetése 2021. december 8-án 12 órakor lesz a katolikus temető ravatalozójából. A gyászoló család 4324048 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, testvér, rokon, özv. SZÉPLAKI KÁROLYNÉ DEMETER LENKE nyugalmazott tanárnő életének 86. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2021. december 8-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református temetőben. A gyászoló család 4324054 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, NAGY ISTVÁN 2021. szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen szerettünktől a szászfenesi ravatalozó előtt veszünk búcsút december 11-én, szombaton 13 órakor. Részvétnyilvánítást a gyászoló család a temetés előtt, 12.30 órakor fogad ugyanott. Emlékét soha nem múló szeretettel megőrzi felesége, Judit, gyermeke, János, valamint rokonai (határon innen és túl), barátai és mindazok, akik ismerték és szerették. Szívünkben örökké velünk marad. „Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban!” (1Kron 16.24) 1116939 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, déditata, a sepsiszentgyörgyi id. PÉTER FERENC kárpitosmester életének 76. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. december 7-én 15 órakor lesz a szemerjai új református ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Bánatos szerettei 4324031 Lecsukott szemmel még látom a lelkét, / Ki mellettem ül és nekem mesél, / Nem maradt utána más, csak az emlék, / Örökké szeretlek, bárhol legyél! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, rokon és szomszéd, a fotosi özv. PORZSOLT IRÉN (szül. BALOGH) életének 75., özvegységének 5. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. december 7-én 14 órakor lesz a fotosmartonosi ravatalozóháztól. A gyászoló család 4324036 Köszönet Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik az elmúlt napokban szóban, írásban, telefonon vagy a temetésen részvétükkel fejezték ki együttérzésüket gyermekünk, MORÉ GYÖRGY LEVENTE elvesztése alkalmából. Külön köszönet gyermekünk munkatársainak (barátainak), azoknak, akik segítettek és a nehéz percekben mellettünk álltak. Szülei 4324055 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, MÁRTON ÁRON elvesztése miatti fájdalmunkban osztoztak, a nehéz időszakban segítségünkre voltak, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család 4324042 Megemlékezés Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük fájó emléked. Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai id. DEÁK ANDRÁSRA halálának 13. évfordulóján. Szerettei 20581 Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BARNA KLÁRÁRA halálának első évfordulóján. Húga és sógora 4324052 „Mikor láthatlak újra, nem tudom már, / ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, / s szép, mint a fény és oly szép, mint az árnyék, / s kihez vakon, némán is eltalálnék.” (Radnóti Miklós) 25 éve, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jó barát, CSÁKÁNY LÁSZLÓ örökre eltávozott. Emlékét őrzi özvegye, Emőke, lányai: Emőke, Orsolya és Iringó-Réka 4324044 Őszinte szeretettel emlékezünk édesanyánkra, SÁNDOR GYÖNGYIRE (szül. NAGY) halálának első évfordulóján, valamint a másfél éve elhunyt édesapánkra, SÁNDOR KÁROLYRA. „A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de lélekben örökké velünk maradsz.” Nyugodjanak békében. Gyermekeik, szeretteik 4324056 Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. Lelked, reméljük, békére talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Fájó szívvel emlékezünk KULCSÁR GYÖRGYRE halálának 16. évfordulóján. Nyugodj békében. Szerettei 4324022 Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Csak emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél köztünk és velünk lehettél. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi id. BENDE KÁROLYRA, aki három éve itt hagyott minket. Özvegye, gyermekei és azok családja 4324037 Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szereteted, jóságod nem tudjuk feledni. Arany volt a szíve, Isten hívta, mert szerette. Hogy milyen volt? Különb, mint a többi, százszor is, ezerszer is. És mennyi jót tudott volna tenni. Az ég is csak az ilyent szereti. Megtört szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk FARKAS ILONKÁRA (Iluci), aki ma hat hónapja távozott szerettei köréből. Csendes álma felett őrködjön a szeretet. Gyászoló szerettei 4324027 Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni mentél a temető csendjébe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BÍRÓ ISTVÁNRA halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4324032 Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. PÁL ISTVÁNRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Családja 4324033 Örök hiányát érezve, szomorúan emlékezünk a zágoni id. CSOMA ISTVÁNRA halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerettei 4324040


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »