Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, após, nagytata, a martonfalvi születésű sepsiszentgyörgyi id. MOLNÁR JÓZSEF szerető szíve életének 77. évében megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. december 4-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszent­györgyi közös temetőben. Emléke szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család 4324016 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, NAGY ISTVÁN 2021. szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen szerettünktől a szászfenesi ravatalozó előtt veszünk búcsút december 11-én, szombaton 13 órakor. Részvétnyilvánítást a gyászoló család a temetés előtt, 12.30 órakor fogad ugyanott. Emlékét soha nem múló szeretettel megőrzi felesége, Judit, gyermeke, János, valamint rokonai (határon innen és túl), barátai és mindazok, akik ismerték és szerették. Szívünkben örökké velünk marad. „Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban!” (1Kron 16.24) 1116939 Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon, barát, TÖPFNER GYULA életének 76. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunk hamvait a budapesti Szent Gellért Urna temetőjében helyezzük örök nyugalomra. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család „Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.” 4323995 Részvét Megrendülve értesültünk osztálytársunk, DOMBORA JUTKA haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A baróti líceumban 1962-ben végzett osztálytársai 4323998 Köszönet Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, özv. DOBRÁN MARGIT (szül. DOMOKOS) temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a Zathureczky Berta Öregotthon munkaközösségének fáradtságot nem ismerő és lelkiismerettel végzett munkájukért. Gyászoló hozzátartozói 1618 Megemlékezés Elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben örökké élsz és örökre ott maradsz. Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesanyára, mamára, anyósra, a lövétei születésű ORBÁN IRMÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4324014 Fájó szívvel emlékezünk HEGEDÜS ÁGOSTONRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 1116940 Örök hiányát érezve, szomorúan emlékezünk a márkosfalvi születésű sepsiszentgyörgyi SZÁSZ GERGELYRE halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében. Két lánya és azok családja 4713/b Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, néhai id. IMREH ANDRÁSRA ÉS IMREH IRMÁRA (szül. BEDŐ) haláluk 10., illetve 11. évfordulóján. Emléküket örökre szívünkbe zárjuk, pihenésük legyen csendes. Gyermekeik, valamint unokáik és dédunokáik 1116936 Fájó szívvel emlékezünk id. DOBRA ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető özvegye, gyerekei és azok családja 4324003 Összetört szívvel emlékezem drága gyermekemre, SZŐCS TIBORRA halálának hatodik hetében. Küzdelem volt az élete. A beteg teste most pihen az édesapja és bátyja mellett. Az ő szívük megpihent, az enyém porlik, mint a szikla. Istenem, öleld át őket helyettem. Nyugalmuk legyen áldott és csendes. Nyugodjanak békében. Bánatos édesanyja, bátyja és családja a távolból 4323996 Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Megpihenni mentél a temető csendjébe, fájdalmat hagyva szeretteid szívében. Fájó szívvel emlékezünk a jobbágyfalvi születésű sepsiszentgyörgyi MÁRTON ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323985 Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Kegyelettel emlékezünk a szárazajtai születésű ifj. DÁVID KÁROLYRA halálának 11. évfordulóján. Szerettei 4323993 Áldott emlékét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk ERŐSS JÁNOS tanárra, politikai fogolyra, restaurátorra, csontfaragó művészre születésének 100. évfordulóján és halálának 25. évében. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet az emlékének. Szerettei 4323997 Sohasem halványul szívünkben emléked. / Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. / Fájó szívünk fel-felzokog érted, / Örökké szeretünk, nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a temesvári születésű sepsiszentgyörgyi id. SOMOGYI MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4324008 Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi RUZSA ISTVÁNNÉ FÁKÓ GIZELLÁRA halálának 9. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323999 Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, / Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. / Egy jó szó, nem sok, annyit nem mondtál, / Csak elmentél a halál hosszú útján. / Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, / a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Szomorú szívvel emlékezünk id. VITÁLYOS GÉZÁRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4324000


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »