Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy id. FÜZI DOMOKOS életének 85. évében elhunyt. Temetése 2021. december 3-án, pénteken 14 órakor lesz az alsócsernátoni ravatalozóházból. A gyászoló család 1617 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és apa, NAGY ISTVÁN 2021. szeptember 22-én ­tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen szerettünktől a szászfenesi ravatalozó előtt veszünk búcsút december 11-én, szombaton 13 órakor. Részvétnyilvánítást a gyászoló család a temetés előtt, 12.30 órakor fogad ugyanott. Emlékét soha nem múló szeretettel megőrzi felesége, Judit, gyermeke, János, valamint rokonai (határon innen és túl), barátai és mindazok, akik ismerték és szerették. Szívünkben örökké velünk marad. „Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban!” (1Kron 16.24) 1116939 „Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr.” (5 Mózes 8,2) Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, gyermek, testvér, após, keresztgyermek, keresztapa, unokatestvér, sógor, apatárs, rokon, MÁRTON ÁRON életének 68., házasságának 42. esztendejében 2021. november 10-én visszaadta lelkét teremtő Urának. Szerettünktől december 2-án, csütörtökön 14 órakor veszünk végső búcsút a gidófalvi ravatalozóháztól a református temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család 4323981 Részvét Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Sorbán Katalinnak, és osztozunk édesanyja elvesztésekor érzett fájdalmában. A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskola közössége 4712/b Megemlékezés Egy csendes őszi napon életed véget ért, elhagytál mindent, amiért küzdöttél. Hirtelen halálod megtörte szívünket, de őrizzük emléked. Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál, lelked elszállt, mint fehér galamb. Könnyes szemmel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. MAJOS JÁNOSRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Bánatos özvegye, fia, leánya, édesanyja, édesapja, testvére, sógorai, sógorasszonyai 4323987 Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. Fájó szívvel emlékezünk a mikóújfalusi BALÓ MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjék békében. A gyászoló család du. Csillag voltál, mert szívből szerettél, mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. ­Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Örök hiányát érezve emlékezünk a sepsibesenyői id. AMBARUS GÁBORRA ­halálának 10. évfordulóján. Szerettei 1116932 Kegyelettel emlékezünk NAGY-GALACI MÁRIÁRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes. Szerettei 1116938 Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. A búcsúszó, amit már nem tudtál kimondani, elmaradt, de fájó emléked örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói id. SZÁVULY  ISTVÁNRA halálának 17. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1116937 Fájó szívvel emlékezünk BARTHA ERZSÉBETRE ­halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes. Szerettei 4323982


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »