Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás „Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr.” (5 Mózes 8,2) Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, gyermek, testvér, após, keresztgyermek, keresztapa, unokatestvér, sógor, apatárs, rokon, MÁRTON ÁRON életének 68., házasságának 42. esztendejében 2021. november 10-én visszaadta lelkét teremtő Urának. Szerettünktől december 2-án, csütörtökön 14 órakor veszünk végső búcsút a gidófalvi ravatalozóháztól a református temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család 4323981 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, keresztapa, rokon, jó barát és szomszéd, a barátosi születésű sepsiszentgyörgyi id. BEDER ÁLMOS 72. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. november 30-án, kedden 13 órakor lesz a szemerjai új református ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Bánatos szerettei 1992 Megtört szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, id. HODOR ROZÁLIA (szül. DEMETER) életének 76. évében 2021. november 27-én betegségben elhunyt. Nemes, jó szíve, mellyel úgy szeretett minket, megszűnt dobogni. Felejthetetlen, szeretett halottunkat november 30-án, kedden 14 órakor kísérjük utolsó útjára a szörcsei református temetőben. Részvétfogadás hétfőn 17–18 óráig. „Nem tudom, miként kell elengedni téged. / Nem léteztem külön. Részem volt a léted. / Szívedből gyújtottál lángot a szívembe, / színeket álmodtál gyémántfény színembe. / A mindenem voltál, mint maga az élet. / Légy hát most mindene a nagy Mindenségnek. / Amit tőled kaptam, több volt minden jónál / Ki voltál… nem tudom. Több vagy minden szónál.” A gyászoló család du. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon, jó szomszéd, a haralyi születésű sepsiszentgyörgyi FINNA MÁRIA (szül. SZÍGYÁRTÓ) szerető szíve életének 72. évében megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2021. november 29-én 15 órai kezdettel helyezzük örök nyugalomra a haralyi római katolikus temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4711/b Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, nagytata, após, testvér, rokon, barát és szomszéd, FAZAKAS FERENC (Tüske), a gidófalvi volt vadőr életének 72. évében 2021. november 27-én hirtelen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése november 30-án, kedden 14 órakor lesz a gidófalvi ravatalozóháztól a református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, az örök vadászmezőkön lelje nyugodalmát. A gyászoló család du. Részvét „Hol a végső pont? Az ember e kérdésnél rövidnek látja az életét.” (Gárdonyi Géza) Újra letört egy ág a vargyasi Imets család családfájáról. Ő volt id. IMETS IMRE, az erdők szerelmese. Isten adjon Neki békés nyugodalmat, szeretteinek erőt, hogy viselni tudják ezt a nagy veszteséget. Humorod, emléked velünk marad. Judit és családja Marosvásárhelyről, Ilonka és Évike, valamint családjuk Marosludasról N. Megemlékezés Halálának első évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk BARABÁS ­PIROSKÁRA. ­Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1116933 Szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi TULIT IMRÉRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lánya, unokája és veje 1116934 Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, a lécfalvi id. KOCSIS KÁROLYRA halálának 37. és KOCSIS SÁRÁRA halálának 15. évfordulóján. Emlékük szívünkben örökké élni fog. Szeretteik 4709/b Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki id. RUZSA LAJOSRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 1116925 Fájó szívvel emlékezünk a komollói DIMÉNY ­ZSUZSANNÁRA halálának hatodik évfordulóján. Szerettei 1116926 Fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezünk FÁBIÁN ÉVÁRA (szül. FOGARASI) halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 1116913 Halálának tizedik évfordulóján kegyelettel emlékezünk id. KELEMEN ANTALRA, a rétyi fúvószenekar néhai karnagyára, az Antos János-iskola igazgató-tanárára. Szerettei és tisztelői 4710/b Egy gyertya az asztalon érted ég. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Fájó szívvel emlékezünk a lisznyói id. BARABÁS KÁLMÁNRA halálának első évfordulóján. Gyászoló özvegye, gyerekei és azok családja 937 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkere, id. BALLÓ JÓZSEFRE és ­BALLÓ JÓZSEFNÉ SÁNTA ­ANNÁRA haláluk 25. évfordulóján. Nyugodjanak békében. Gyermekeik, Edit, József és azok családja 4323905 Fájdalommal emlékezünk édesapánkra, a 15 éve elhunyt nagyajtai VALÁDI MIHÁLYRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodj békében, Édesapánk! Családja 4323968 Áldott emlékét örökre szívünkbe zárva emlékezünk az egy éve elhunyt dr. CSÜDÖR ETELKÁRA. Szerető családja 4323950 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NÉMETH TERÉZIÁRA ­halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4323974 Örök hiányát érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk az öt éve elhunyt szotyori RÁPOLTI PÁLRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323976 Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt időm arra, el kellett indulni. /  Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek az égre. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ÁBRAHÁM MARGITRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323978 A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 28-ra, amikor a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, a sepsiszentgyörgyi id. SZABÓ ISTVÁN itt hagyott magunkra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 4323980


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »