Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és ismerős, özv. KIS ANNA (szül. IMRE) életének 77. évében, özvegységének 10. hónapjában 2021. október 21-én visszatért Teremtőjéhez. Drága halottunk földi maradványait október 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4323539 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi TÉGLÁS ERZSÉBET (szül. KOVÁCS) életének 70. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2021. október 23-án, szombaton 14 órakor lesz az árkosi temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt fél órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4323541 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kálnoki TÉGLÁS IRMA életének 79. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2021. október 23-án, szombaton 14 órakor lesz a kálnoki ravatalozóháztól az unitárius temetőben. Részvétfogadás pénteken 18 órától. A gyászoló család 4690/b Mély fájdalommal tudatjuk rokonainkkal és ismerőseinkkel, hogy a sepsiszentgyörgyi GÁSPÁR PIROSKA (szül. GÁL) volt egészségügyi alkalmazott életének 86. évében rövid betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 23-án, szombaton 13 órakor helyezzük végső nyugalomra a közös temető ravatalozójától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Drága halottunk, emléked szívünkben örökké élni fog, nyugodj békében. A gyászoló család 4323528 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, rokon, az atyhai születésű sepsiszentgyörgyi NAGY-GALACI MÁRIA (szül. MIKLÓS) életének 80. évében hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 22-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozójától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4323515 Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagy­mama, testvér, anyós, anyatárs, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi KERESZTES ZOLTÁNNÉ CZINE EMÍLIA szíve életének 83., házasságának 61. évében 2021. október 21-én megszűnt dobogni. Életét a hűség és szeretet jellemezte mind a családban, mind a munkahelyén. Drága halottunkat október 23-án 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a belvárosi katolikus temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Felejthetetlen emlékét örökre megőrzi özvegye, két fia, menyei és három unokája 4323531 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi LAKATOS OLGA 86 éves korában rövid, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2021. október 23-án, szombaton 13 órakor lesz a vártemplomi temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírnál. A gyászoló család 4323536 Részvét Megrendülve értesültünk PIȘTEA JĂNICĂ megyei tanácsos elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Kovászna Megye Tanácsa 850 Őszinte részvétünk a Majos családnak ifj. MAJOS JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Vasile Goldiș utca 11. szám, 24-es tömbház lakóközössége 4323524 Megemlékezés Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a zabolai születésű kilyéni FEJÉR JÓZSEFRE, aki ma hat hónapja távozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, nyugalma békés. Gyászoló özvegye,  fia és családja 4689/b „Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, / a múltba sem és a gazdag jövőben / akárki megszülethet már, csak ő nem. / Többé soha / nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. / Szegény a forgandó, tündér szerencse, / hogy e csodát újólag megteremtse.”  (Kosztolányi Dezső) Kegyelettel és mély fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, MÁTHÉ DÉNES tanárra halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes. Szerettei 1116845 Fájó szívvel emlékezünk a sepsikőröspataki PARA BÁLINTRA halálának 5. évfordulóján. Szerettei 1116841 „Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ AJNÁCSKÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1116839 Fájó szívvel emlékezünk GYÖRGY SÁNDOR fizika–kémia szakos tanárra halálának harmadik évfordulóján. Szerető családja 20575 Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. / Megtölteni szépséggel a családod életét. / Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. / Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TAMÁS NOÉMIRE halálának első évfordulóján. Özvegye, édesanyja, testvére és családja, valamint szerető hozzátartozói 4323489 Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a sepsiszentgyörgyi KOVÁCS DEZSŐRE halálának 5. és KOVÁCS ÉVA MÁRIÁRA (szül. BARTHA) halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise október 24-én, vasárnap 11 órakor lesz a központi református templomban. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Szeretteik 4323488 Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de a hirtelen halál mindent összetépett. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a mikóújfalusi vitéz URSZULY SÁMUELRE, aki hat hete távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékét őrzik szerettei, barátai 1116838 Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk VERES JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Szerettei 4323495 Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A Jóisten áldja drága jó szívedet, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Szívünk fájdalmával és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a zaláni születésű SZILÁGYI DÉNESRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4323500 Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZAKÁCS GYÖRGYRE halálának első évfordulóján. Bánatos özvegye, lánya és családja 4323505 „Az élet lassan elfakul / és nem lehet ellene tenni. / Színes csodákban szürke semmi / fakul és hervad és lehull.” (Tóth Árpád) Fájó szívvel emlékezem MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül. KICSI) halálának 14. évfordulóján. Lóránt 4323533 Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Egész életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva csendesen elmentél. Fájó szívvel emlékezünk BERDE JÓZSEFNÉ MÁRIÁRA, aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Hiányodat minden percben érezzük. Drága Marika, nem ér nálad nélkül a mi életünk semmit. A gyászoló család 4323529 Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának 9. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323532 Egy perc volt, s elszállt életed, itt hagytál minket, akik szerettek téged. Imádtad családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél. Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed. S hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled. Fájó szívvel emlékezünk a csíkszépvízi születésű sepsiszentgyörgyi SZÉKELY KLÁRÁRA halálának első évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen a sírján a jó Isten áldása. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos gyermekei, Attila és Marika családjukkal, valamint hozzátartozói 4323506 Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, özv. KONDOR ISTVÁNNÉ FAZAKAS IBOLYÁRA, aki hat hónapja hagyott itt minket. Gyászoló fia, Tamás  és menye, Jutka 4323510 Üres az udvar, üres a ház, / Hiányzol közülünk, s ez nekünk nagyon fáj. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindig, örökre. Összetört szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hat hete elhunyt középajtai INCZE FERENCRE. Emléke legyen áldott. Örök álmát őrizze béke és nyugalom. Bánatos szerettei 4323507 Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. Csak egy vallomást mondok: itt élsz a szívünkben, sohase feledünk. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. KŐMIVES JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Szerettei 4323508 „A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István) Jóságát, szeretetét soha nem feledve emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FLÓRIÁN ILDIKÓ nyugalmazott tanárnőre, aki hat hónapja távozott szerettei köréből. Emlékét szívünkben őrizzük. Családja 4323534


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »