Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Megrendülten és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető anya, nagymama, testvér, rokon, barát, BEDŐ TERÉZIA (szül. TODORÁN) életének 81. évében 2021. szeptember 25-én váratlanul megtért Teremtőjéhez. Búcsúztatására szeptember 29-én, szerdán 10 órakor kerül sor a csíkszeredai Szentlélek utcai temető ravatalozójában, majd ezt követően a temetés aznap 13 órakor lesz a sepsikőröspataki unitárius temetőben. Emlékét örökké őrizni és ápolni fogjuk. Gyászolják: lánya és fia, illetve családjaik, testvére, rokonai, barátai és munkatársai 1116785 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. KOVÁCS ANDRÁSNÉ SZEBENI ESZTER életének 90. évében 2021. szeptember 26-án csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezzük szeptember 29-én 15 órakor református szertartás szerint a baróti ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 20613 Az ő szíve megpihent, / A miénk vérzik, / A halál fájdalmát / Csak az élők érzik. Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága jó édesapa, após, nagytata, apatárs, testvér, sógor, rokon, ismerős és jó szomszéd, volt textilgyári lakatos, egykori méhész, a sepsiszentgyörgyi WENZL SÁNDOR szerető szíve életének 84., házasságának 61. évében 2021. szeptember 26-án türelemmel viselt betegség után hirtelen megszűnt dobogni. Temetése szeptember 30-án 15 órakor lesz a szemerjai régi református temetőben római katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírhelynél. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4323212 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, a kászonaltízi születésű sepsiszentgyörgyi TAMÁS ANTAL életének 80., házasságának 54. évében türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2021. szeptember 30-án, csütörtökön 10 órakor lesz a kászonaltízi ravatalozóháztól a katolikus temetőben. A gyászoló család 4323214 Köszönet Köszönetünket fejezzük ki a Diakónia Keresztyén Alapítvány alkalmazottjainak, akik szüntelenül mellettünk álltak, segítettek és 11 éven keresztül ápolták, gondozták özv. NAGY PIROSKÁT. A gyászoló család 1116791 Köszönjük mindenkinek a vigasztaló szavakat, virágot, temetésen való részvételt, amellyel fájdalmunkat enyhíteni próbálták édesanyánk, özv. NAGY PIROSKA elhunyta alkalmából. ­Nyugodjon békében. A gyászoló család 1116790 Megemlékezés Kegyelettel és szeretettel emlékezünk id. DOMOKOS BÉLÁRA halálának 11. évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerető családja 4323215 Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Fájó szívvel emlékezünk a szörcsei születésű PATAKI MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának 23. évfordulóján. Szerettei 4323222 Jóságát, szeretetét soha nem feledve emlékezünk a szerető édesanyára, nagymamára, a szentkeresztbányai születésű sepsiszentgyörgyi PAPP TERÉZRE halálának 5. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323227 Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk az árkosi id. VÁRADI ­MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4323225 Szívünkben őrizve emlékét, kegyelettel emlékezünk a szárazajtai születésű sepsiszentgyörgyi URSUJ ALBERTRE halálának nyolcadik évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerettei 4323226 Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FEJÉR ANDRÁSRA halálának harmadik évfordulóján. ­Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 4675/b Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a komollói DOMBORA PÉTER ISTVÁNRA halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­nyugalma békés. Szerető hozzátartozói 4323216 Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Arany volt a szíved, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod, ha örömet szereztél. Fájó szívvel emlékezünk a zágoni születésű barátosi id. KÁDÁR GYULÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjék békében. Szerető családja 4323220


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »