Elhalálozás

>„Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” (Ady Endre)Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogyMÁTHÉ GÁBORNÉszül. BALOGH KLÁRAnyugalmazott óvónő,érdemes pedagóguséletének 92. évében 2016. november 23-án elhunyt.Életét az Istenben való hit, szeretet, jóság, hivatástudat – „Én tükre vagyok minden mosolyoknak, én azért élek, hogy visszamosolyogjak” (Mécs L.) –, emberség, segítőkészség jellemezte. Családjában ő volt a feltétel nélküli szeretet, napfény, szelídség, aki mindig ott volt és van velünk.Temetése a református egyház szertartása szerint 2016. november 26-án, szombaton 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi régi református ravatalozóháztól.A gyászoló család9543


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »