Életünk mélyén megtalálni az Egyetlent – Elsőhétfői szentmise Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Életünk mélyén megtalálni az Egyetlent – Elsőhétfői szentmise Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

Február 1-jén Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa mutatott be szentmisét paptársaival együtt Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Szentbeszédében a napi evangéliumról (Mk 5,1–20) elmélkedett Kálmán Imre, párhuzamba állítva azt Boldog Apor Vilmos püspök életpéldájával.

Márk evangéliumában egy ördögtől megszállott, önmagának is ártó ember gyógyulását követhetjük nyomon Jézus újabb csodatételén keresztül. Ennek az embernek a jegyeit, megszállottságát mi is érezhetjük akár saját életünkön is – fogalmazott a szeminárium prefektusa. Rámutatott arra, hogy a körülöttünk lévő környezet mekkora felelősséggel bírhat abban, hogy ez a megszállottság, őrültség eluralkodjon akár rajtunk is.

A napi evangéliumi részlet arra ébreszthet rá – fejtette ki a szónok –, amit Blaise Pascal a következőképpen fogalmazott meg: „Nemcsak Istent, de magunkat is egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, hasonlóképpen az életet és a halált is. Jézus Krisztuson kívül nem érthetjük meg sem az életünket, sem a halálunkat, sem Istent, sem önmagunkat.” (Gondolatok, 548.)

és bűneit letéve, szeretettel fogadja el Isten közeledését benne. Életünk mélyén meg kell találnunk az Egyetlent, aki szívünknek az Ura, így lehetünk békében Istennel – hangsúlyozta Kálmán Imre.

Az ördögtől megszállott ember számára saját élete is teher volt – folytatta elmélkedését a szeminárium prefektusa. – Ettől a megkötözöttségtől szabadítja meg Jézus, aki mindent megtesz azért, hogy visszaadja a békét az egyes ember szívébe. Sosem akar kárt okozni, hanem mindig minden ember javát akarja szolgálni.

Hírdetés

Boldog Apor Vilmos vértanú püspök is erre a jézusi békére és örömre hívta fel a hívek figyelmét húsvéti szentbeszédében 1944. április 9-én: A török után, „… Világos után, Trianon után megismétlődött a tragédia, de megismétlődött a Feltámadás is. Amíg keresztény marad ez az ország, míg a krisztusi erkölcsöt meg nem tagadjuk, míg közéletünkben megmarad a vallásnak döntő szerepe, addig a feltámadt Jézus mindig újra feltámasztja országunkat, és hatalmának csodáit gyakorolja bennünk és általunk.”

Apor püspök példaként állhat előttünk, hogy minden félelmét legyőzve békével és örömmel élt Jézussal egy olyan korban, amikor Istent akarták elűzni az emberek életéből – fogalmazott Kálmán Imre. 

Prédikációja végén a vértanú főpásztor példájára bátorította a híveket, hogy győzzék le a félelmet: úgy tudjanak remélni, hogy reményük Krisztusból származzon, és úgy tudjanak vigasztalni, hogy ő legyen az, aki támogatja, megerősíti őket.

A szentmisét követően Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői Kálmán Imre vezetésével a vértanú főpásztor sírjánál imádkoztak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »