Együtt mutattak be szentmisét a romániai katolikus püspökök Nagyváradon

Együtt mutattak be szentmisét a romániai katolikus püspökök Nagyváradon

Románia katolikus főpapjai a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye székhelyén tartott őszi ülésük alkalmából a nagyváradi vártemplomban mutattak be szentmisét szeptember 27-én, melynek főcelebránsa Miguel Maury Buendia apostoli nuncius volt.

Történelmi esemény helyszíne volt szeptember 27-én, kedden este a nagyváradi vártemplom, hiszen első alkalommal miséztek ott együtt a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia tagjai. A szentmise főcelebránsa Miguel Maury Buendia érsek, apostoli nuncius volt. Ahogyan a Vatikán bukaresti nagykövete fogalmazott: a liturgiában az a közösség fejeződött ki, ahogyan a papok és a hívek együtt alkotva az egyházat, közösen haladnak az égi haza felé.

Elmélkedésében Böcskei László megyéspüspök felhívta a figyelmet: ennél illőbb helyszínt nem is találhattak volna, hiszen ide helyezte Szent László király a váradi egyházmegye székhelyét. „Büszkeség és öröm tölt el bennünket, hogy az egyházmegye szívében adhatunk hálát és mondhatunk köszönetet Istennek az ajándékaiért, melyet elődeink akár a legfőbb áldozat, vagyis az életük árán is megvédtek és továbbadtak” – fogalmazott.

A főpásztor kiemelte: a hit fényt és erőt jelent a földi zarándokútját járó embernek, a váradi püspökség több mint 900 éves történetében pedig egyaránt voltak erkölcsi, szellemi és kulturális szempontból fellendülést, fejlődést hozó, ugyanakkor nehéz, a keresztény gyökereket próbára tevő időszakok is: „Küzdeni kellett a megosztottsággal, az idegen erőkkel is. A hit védelmében tett áldozatok mindig új életre, új kezdetekre, új lendületre hívtak, annak is köszönhetően, hogy Szent László olyan örökséget hagyott ránk, ami minden időkben figyelmet érdemel. Különösképpen most, amikor jövőre a 825. évfordulója lesz annak, hogy III. Celesztin pápa jóváhagyásával szentté avatták Lászlót a várban található, azóta megsemmisült első székesegyházban.”

Böcskei László azt is hangsúlyozta, hogy Szent László három olyan erénnyel is rendelkezett, mellyel példát mutatott az utókor számára. Hazát és püspökséget épített, folytatva Szent István munkáját a hit és a keresztény értékek elmélyítésén fáradozott. Ugyanakkor ezek védelmezőjének bizonyult egy pogány világban úgy, hogy közben nem feledkezett meg a szegényekről sem, és harcolt az igazságtalanságok ellen, miközben alapvető, mély és őszinte kapcsolatot ápolt Istennel. „Tanulhatunk tehát tőle, azonban – ahogy Ferenc pápa is mondta – nem elégedhetünk meg azzal, hogy csupán csodálói legyünk a történelemnek, őrzői az elődeink hagyatékának, hanem minden pillanatban úgy kell élnünk azon a helyen, ahova az Isten teremtett minket, hogy mi magunk is írjuk a történelmet, mert erre kötelez bennünket a krisztusi örökséghez való hűség, melyre a váradi egyházmegye is épült” – hangsúlyozta a főpásztor.

Az ünnepségen a Kristófi János kántor-karnagy, orgonista által vezényelt énekkar szolgált.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »