Egyiptom első fáraója, aki egyesítette Egyiptomot

Ahogyan Romulus és Remus megalapította Rómát és ezzel a római civilizációt, úgy az ókori egyiptomiaknak is volt egy hasonló legendás alakjuk, aki egyesítette Alsó- és Felső-Egyiptomot. Ő volt Ménész. Történészi szempontból olyannyira sok mítosz fűződik az ő nevéhez, hogy egyes archeológusok még a létezését is kétségbe vonják.

Ménész neve több ókori szövegben is visszaköszön. Ő volt az első Egyiptom király, miután az istenek és a félistenek eltávoztak a „torinói kánon” szerint. Továbbá ő büszkélkedhet az első kartussal az abüdoszi királylistán I. Széthi templomában.

A Ramesszeumban található domborművön szintúgy Ménész az első uralkodója az Egyiptomi Birodalomnak. Érdemes azonban megjegyezni, hogy egy Umm el-Qaab-ban felfedezett pecsétlistáról hiányzik az I. dinasztia első hat fáraója. Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a korai dinasztia királyait nem a Hórusz nevük, hanem a személynevük alapján azonosították be.

 

Ez Ménész kartusa (Olaf Tausch/ CC BY 3.0 )

 

Ménész több név alatt is ismeretes. Manethón például Kronológiájában kifejezetten Ménésznek nevezi őt, míg két egyiptomi királylista Meni-ként említi.

Hérodotosz szerint Min, míg egy másik szerző, Diodórosz szerint Manas volt a becsületes neve.

Josephus zsidó történetíró még egy nevet használ Ménészre: Minaiosz.

 

Sok modern tudós szerint Ménész neve azt jelenti, hogy „Aki fennmarad”, ily módon pedig magában foglal minden olyan uralkodót, aki Egyiptom egyesítésén munkálkodott. De ezt a feltevést nem mindenki osztja.

 

Ménész vagy Narmer mészkő feje. (O sama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/ CC BY SA 4.0 )

 

Ki volt Ménész király?

 

Csak keveset tudunk arról teljes bizonyossággal, hogy ki is volt valójában Ménész, de általánosan elfogadott, hogy Hierakonpoliszban (Nehen) vagy Thiniszben született, s valamikor i. e. 3100-3000 között uralkodott. Az ókori források hajlanak annak elfogadása felé, hogy több mint 60 évig uralkodott, ami akkori léptékben hatalmas időtáv.

 

Élettörténetének számos epizódjában elegyedik egymással a mítosz és a valóság. A helyzetet csak tovább nehezíti, hogy a régészeti leletek hiányában szinte lehetetlen több részletet kideríteni Ménész életét illetően. E tényszerűség miatt jutottak egyesek arra a következtetésre, hogy talán nem is valós történelmi figura volt, vagy esetleg pusztán egy legendás alapítóatya vagy hős az egyiptomiak számára.

 

Újabb teória szerint Ménész nem volt más, mint a Nagada III uralkodóinak: Ka, II. Skorpió, valamint Narmer megszemélyesítése. Lehetséges, hogy Narmer maga volt Ménész, tehát egy és ugyanazon személyről lehet szó. Avagy Narmer inspirálta Ménész történetének kialakulását. De az sem kizárható, hogy Narmer fia lakozik Ménész identitása mögött, akit Aha-nak hívtak, és a második király lett belőle. Utóbbi olykor Mn-ként tűnik fel egyes ősi szövegeben a két másik név mellett, amit olvashatunk Ménészként is.

 

A felső képen egy elefántcsont cédula látható, amely Hor-Aha nevét említi az „MN” jelöléssel. ( Public Domain )

Az alsó képen Narmer-Ménész pecsétnyomatának rekonstrukciója Abüdoszból. (Heagy1/ CC BY SA 4.0 )

 

Flinders Petrie szerint Ménész nem is egy személynév volt, hanem egy rang. Ő azon a véleményen van, hogy az első valódi fáraó Narmer volt. Például Narmernek is tulajdonítják, hogy ő egyesítette a két országot: Alsó- és Felső-Egyiptomot. Megjegyzendő, hogy más ősi források ugyanezt a tettet Aha nevéhez kötik.

 

Az országegyesítő

 

Kétségkívül a Ménész nevéhez fűződő legnagyobb tett Egyiptom egyesítése volt. Egyaránt felhasznált ehhez politikai stratégiát és erőt. Miután az országegyesítés megtörtént, olyan törvényeket és szabályokat léptetett életbe, amelyek szavatolták a békét és a rendet a birodalom egész területén.

Más történészek szerint ezt a hatalmas tettet és hosszan tartó folyamatot nem vihette végig egyes egyedül, de az ő neve maradt fenn végül is, mivel ő lehetett eme tett elindítója.

 

A Narmer-paletta. ( Public Domain ) Egyesek szerint ez a paletta az Alsó-Egyiptomot meghódító fáraót ábrázolja,

 

Hírdetés

Ménész nevéhez más jelentős tétemények is fűződnek Egyiptom-szerte. Így például ő vezette be az istenek tiszteletének és az isteneknek való áldozatbemutatás szokását. Valóságos aranykor köszöntött be Egyiptomba ezt követően. Ezt a pozitív fordulatot Ménész munkásságának tulajdonítják.

Pliniusz szerint Ménész vezette be a papirusz és az írott szövegek használatát az ókori egyiptomiak életébe.

Szicíliai Diodórusz szerint ő volt az első egyiptomi törvényalkotó.

Manethón erős harcosként jellemzi Ménészt, aki kiterjesztette a birodalom határait és rendet adományozott.

 

A torinói papirusz értelmében és Hérodotosz szerint Ménész építtetett egy olyan gátat, amelynek a segítségével a Nílust azokra a földekre lehetett irányítani, ahol Memphisz feküdt. Egyszersmind a nevéhez kapcsolják ennek a városnak a megalapítását és felvirágoztatását is. Ámde egy 2012-ben talált dombormű ennek teljesen ellentmondani látszik, mivel arra utal, hogy egy predinasztikus uralkodó tett látogatást ugyanitt az i. e. 32. évszázadban. Akkor pedig nem alapíthatta a várost Ménész.

 

Memphisz (Gabriel Indurskis/ CC BY NC 2.0 )

 

Ettől függetlenül Memphisz jó választásnak bizonyult. A földjei termékenyek voltak és stratégiai elhelyezkedése is kitűnő volt. Állítólag Ménész tanította meg a lakosságnak, hogyan élhetnek luxus életet: kevés munkával, több kedvteléssel, gyönyörű ruhákban. Sokak számára Ménész népének osztályrészül jutott a jóllét, a bőséges étek és túlsúlyban volt a béke.

 

A krokodil és a víziló

 

Ménész vezette be a krokodilok tiszteletét/kultuszát Egyiptomba.

 

(JMCC1/ CC BY SA 3.0 )

 

Ménésszel több ókori szerző szerint is egy víziló végzett. Ezt tartották az egyik legborzasztóbb halálnemnek akkoriban. Sírja Szakkarában található, ami Memphisz nekropolisza (halotti városa).

 

Szakkara. (Hajor/ CC BY SA 3.0 )

 

A tragikus eseményt követően Ménész fia, Dzser lépett a trónra, aki még csupán gyermek volt. Így a megözvegyült feleségnek, Neithotepe-nek jutott a régens szerepe, míg gyermeke nagykorúvá nem vált.

 

Top Image: ‘Egyptian on Chariot in Crossroads of Civilization exhibit at Milwaukee Public Museum’. King Menes is credited with uniting the upper and lower lands of Egypt through both political alliance and military means. Source: JeffChristiansen/ CC BY 2.0

 

A cikk alapjául szolgáló forrás: https://www.ancient-origins.net/history/menes-0011205

 

A cikket fordította és szerkesztette: Száraz György

 

Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a napvallás eseményeit!

 

 

Részletes eseménynaptárunkat itt találod: https://napvallas.hu/programnaptar/

 

Részt vehetsz programjainkon:

 

Istentiszteletek http://napvallas.hu/programok/tudj-meg-tobbet-az-istentiszteletekrol-es-ami-mogottuk-van/

Aurafejlesztő és Meditációs Klubok http://napvallas.hu/programok/aurafejlesztoi/

Főnix-programok http://napvallas.hu/programok/fonix-pHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/fonix-program/”rogram/

Egómentesítő kurzusok http://napvallas.hu/programok/egomentesito-kurzus/

Karma Oldó Napok http://napvallas.hu/programokHYPERLINK “http://napvallas.hu/programok/karma-oldo-nap/”/karma-oldo-nap/

Szer-napok (szent ünnepnapjainkon) https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ébresztő Táborok https://napvallas.hu/programok/holisztikus-tabor/

Bel- és külföldi zarándoklatok https://www.facebook.com/napvallas/?fref=ts

Ízisz Napjai https://napvallas.hu/programok/izisz-napjai/ 

 

Csatlakozz hozzánk minden elkötelezettség nélkül!

 

Járd velünk együtt önmagunk felszabadításának útját, melynek segítségével egységet teremthetsz önmagadban és a környezetedben, s hozzájárulhatsz a világ rendjének helyre állításához!

 

Boldog napot

The post Egyiptom első fáraója, aki egyesítette Egyiptomot appeared first on Boldognapot.hu.


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »