Egyházzenészek találkoztak a debreceni Szent Anna-székesegyházban

Egyházzenészek találkoztak a debreceni Szent Anna-székesegyházban

Egyházzenészek érkeztek hálaadó szentmisére, templomlátogatásra és kötetlen szakmai beszélgetésre augusztus 11-én a debreceni Szent Anna-székesegyházba. A szentmisét Krakomperger Zoltán helynök, plébános mutatta be. A résztvevők kipróbálták a székesegyház Aquincum-orgonáját és ellátogattak a debreceni református kistemplomba (csonkatemplom) is, ahol megtekintették a nemrég újjáépített orgonát.

Az egyházzenészeket Dobos Mihály, a székesegyház kántor-karnagya fogadta. A találkozón részt vevő szakemberek 1999-ben végezték el a budapesti OMCE (Országos Magyar Cecília Egyesület) kétéves egyházkarnagyi képzését, valamint az azt megelőző, három évig tartó kántortovábbképzést.

Az OMCE egyházkarnagyi csoportja minden évben más-más egyházmegyében szervezi meg találkozóját, amelyen vezető tanáruk, Tardy László Liszt Ferenc-díjas kántor-karnagy, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Zeneművészeti Tagozatának rendes tagja is részt vesz.

Dobos Mihály elmondta, hogy a kétéves egyházkarnagyi képzés egy felsőfokú képzés szintjének felelt meg. Abban az időben a kántoroknak, egyházzenészeknek nem volt más lehetőségük. Közülük sokan, a szakmaiságukat fejlesztve továbbképezték magukat, ének-zenét, szolfézst tanultak, orgonaművészi diplomát szereztek.

A debreceni egyházzenész a képzés kiváló tanárairól, kimagasló egyéniségeiről is szólt: többek között Kolos Istvánról, a Szent István-bazilika akkori orgonaművészéről, zeneszerzőről és a híres gregorián tudósról, Béres György egyházzenészről, aki a Gregorián Társaság alelnöke és a Kultúra Lovagja.

Az évente megrendezett találkozó szakmaiságban is gazdagítja a résztvevőket, akik hasznos kezdeményezésekről, a továbbfejlődés lehetőségéről is megosztják tapasztalataikat. Debrecenben többek között elhangzott, hogy abban az egyházmegyében, ahol van zeneigazgató, nagyobb a rálátás az egyházközségek kántorainak szolgálatára. Ez a fajta ellenőrzés segítségnyújtás céljából figyelemmel kíséri az egyéni terveket, az orgonák állapotát, az egyházközség zenei ellátottságát – van-e kórusa az egyházközségnek, milyen népénekeket, liturgikus énekeket tanulnak, milyen élet folyik egy-egy plébánián az egyházzene terén.

Hírdetés

Szó esett arról is, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében minden évben háromnapos lelkigyakorlatot tartanak a kántorok részére, amely össze van kötve továbbképzéssel, valamint gyónási lehetőséggel is. Gyakori eset, hogy a kántorok nem szívesen végzik el a szentgyónásukat a plébános munkatársuknál, a saját egyházközségükben. Kisebb település esetében ez nehézséget jelenthet. A háromnapos éves lelkigyakorlaton nagyon sokan részesülnek a bűnbocsánat szentségében, így megtapasztalják ennek áldásos hatását is.

A témához kapcsolódóan Dobos Mihály az egyházmegye kántorellátottságról, a szakmai színvonalról szólva elmondta, hogy az egyházkarnagyi képzés után ő is arra törekedett, hogy a megszerzett tudását átadja, így fontosnak tartotta, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kántorainak is végzettséget adó kántortanfolyamot szervezzen. A 2000-től 2019-ig tartó négyéves képzéseken a kántorok kéthetente, szombatonként találkoztak, követve az egyházkarnagyi képzés periodicitását. Ez alatt az idő alatt több mint harmincan végezték el a tanfolyamot az egyházmegyében. Később egy-két alkalommal szerveztek éves egyházmegyei kántortalálkozókat, de a kezdeményezésnek nem lett folytatása.

A debreceni egyházzenész példaértékűnek tartja a gyulafehérvári főegyházmegye háromnapos kántor-lelkigyakorlat kezdeményezését, valamint az egyházmegyei zeneigazgatói feladatkört, amelyek emelik az adott egyházmegye egyházzenei színvonalát. Hozzátette, a találkozások inspirálnák azon kántorokat is, akik nem főállásban végzik szolgálatukat; tapasztalatot cserélnének és egymás segítségére is lehetnének ötletekben, újabb kezdeményezésekben.

A találkozó kertipartival és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Szöveg: Kovács Ágnes

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »