Egy város, két ország – Nemzeti Összetartozás Napjának rendezvényei Komáromban

Egy város, két ország – Nemzeti Összetartozás Napjának rendezvényei Komáromban

A trianoni békediktátum 100. évfordulóján tekintettel a járványügyi helyzetre, még nem volt lehetőség nagyszabású, tömegeket vonzó rendezvény hivatalos szervezésére.

Komárom észak- és déli felében a Te Ügyed Kör Polgári Társulás, valamint az Endresz Csoport Egyesület még a járvány előtti időben háromnapos ünnepségsorozatot tervezett, június 4. és június 7. között, de most nem lehetett tudni, hogy ebből bármi megvalósul-e.

Aztán május utolsó napjaiban egy üzenet járta be a közösségi hálót. „Június 4-én 16.30-kor a Kárpát-medence minden református templomának harangja megszólal. A komáromi is. Én ott hallgatom majd a Trinon-emlékműnél.”

Így történt aztán, hogy június 4-én a templommal szemben, az említett emlékműnél egyetlen szikrából kipattant szerveződés által többszázas tömeg gyűlt össze, és az összetartozás élő bizonyítékául síri csöndben hallgatta az emlékezésre hívó harangszót.

A Nemzeti Összetartozás Napjának ünnepét a Concordia Vegyeskar nyitotta meg, Stubendek István karnagy vezetésével. Elsőként a Szózat hangjai csendültük fel, majd pedig Szokolay Sándor: Ima rontás ellen című műve, mely fohászként íródott, Erdély falvaiért. Ezt követően a Magyar Hiszekegy dallamai szárnyaltak messzire, hogy tovább éltesse a nemzetben a reményt.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.

Végül a Himnusz hangjai szólaltak meg, melyet az emlékező magyar közösség együtt zengett a kórussal.

A rendezvényen a Te Ügyed Kör Polgári Társulás elnöke Feszty Zsolt örömmel s meghatódva nézett végig a tömegen, felvállalva hitetlenségét annak tekintetében, hogy megvalósulhat-e az ünnepi összejövetel.

Rövid beszédét az éppen aktuális, június 4-i napi igére építette fel, az Ó- és Újszövetség írásai alapján:

Hírdetés

Dávid így felelt a filiszteusoknak: Te karddal, lánzsával és dárdával jössz ellenem, de én a Seregek Urának … a nevében megyek ellened … ( 1Sám.17,45) Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. (Ef6. 14 – 15)

A bibliai idézetek értelmezését az összegyűlt közösség tagjaira bízta. Ezt követően egy csodálatos, mélyreható verset hallgathattunk meg, Tóth Tibor színművész előadásában.

… És nem lehet feledni, nem soha, hogy a mienk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke, És mienk volt a legszebb kék szalag, Az Adriának gyöngyös pártadísze! …  (Juhász Gyula: Trianon)

Végezetül Fazekas László református püspök lépett a közösség elé, méltatva a tömeg jelenlétét, akik a Nemzeti Összetartozás Napján együtt hallgatták a harangok megkondulását, szemben a református templom égbe mutató tornyával. Felkérte a közösséget, hogy záróakkordként énekeljük el a Székely Himnuszt, majd pedig mindenkit invitált a kezdődő istentiszteletre, melynek keretében Reményik Sándor: Gyűrűt készíttetek című versét is meghallgathattuk, Dráfi Mátyás érdemes színművész előadásában.

Dél-Komáromban „Csak a múltat ismerve épülhet a jövő” jelmondattal több rendezvényre is sor került. Délután 3 órakor Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület valamint az Endresz Csoport szervezésében a Monostori erőd bejáratánál 100 ágyúlövés dördült el az elcsatolt területekért, és az ott élő emberekért. Az ágyúlövéseket a túloldali Duna-rakparton is nagyon jól lehetett hallani.

Délután 5 órakor „Mondj el, olvass fel egy trianoni verset” címmel versfolyam indult a Magyarország területi épségéért életüket vesztettek emlékkeresztjénél. Ennek szervezője a Tolma Baranta Egyesület, valamint az észak-komáromi Kárpátia Sport Polgári Társulás.

Egy gyűrűt készíttetek, feketét, Acélból, – dísztelent, keményet, És a dátumot belevésetem, Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, S jusson eszembe, hogy az életem Egy kockára tettem föl mindenestől! (Reményik Sándor: Gyűrűt készíttetek)

Koraeste a Vasúti híd déli hídfőjénél Komárom kettészakításának és a Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján emléktábla avatásra került sor, szintén a Magyarország területi épségéért életüket vesztettek emlékkeresztjénél.

A Nemzeti Összetartozás Napjának kárpát-medencei, sőt annak határán túl is visszhangra találó rendezvényei életben tartják, folyamatosan erősítik, s reményeinkben eggyé olvasztják szétszórt nemzetünket.

Buday Mária


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »