Egy képzelt új párt kérdéseire a válaszok, 1.rész

NIF: Felkértünk minden Olvasót, hogy próbálják meg, akár csoportosan is, az ÖMP elnöke, Takács András, 5 kérdésére válaszolni oly módon, hogy az országjárás és a kampány elkezdésekor, ha a potenciális választók a párt röplapját a kezükbe veszik, akkor arra felfigyeljenek és a válaszokkal való egyetértésük után majd a szavazatukat is arra a pártra adják!

A továbbiakban közreadjuk portálunk egyik közreműködőjének válaszait!

Romek Károly válaszai egy képzelt új párt kérdéseire

Mit akarunk?

– A választók beleszólását a hatalom gyakorlásába, hogy saját kezébe vegye az ország irányítását, vele az ország jövőjének tervezését is megvalósítását. Az emberre építő politikát, környezetet kímélő, emberközpontú gazdaságot. Az állam birtokjogának kiterjesztését a termelőeszközökre )ide értve a termőföldeket), a természeti kincsekre.

_________________________

Miként  akarjuk?

A gazdasági és politikai programjainkon keresztül megvalósítva, a fokozatosság elvét és alkalmazva, a legkisebb változtatással a legnagyobb és legjelentősebb változások felé hatva. Mindenkire számítunk, pártállástól és a társadalomban betöltött pozícióktól függetlenül.

Legelső tennivaló a választási törvény olyan módosítása, amely a választónak lehetővé teszi a képviselő visszahívását vagy szankcionálását, ha az nem teljesíti a választási ígéretét. E részleteket a választási törvény módosításáról szóló pontok tartalmazzák.

_________________________

Kikkel akarjuk?

Mindenkire számítunk, pártállástól és a társadalomban betöltött pozícióktól függetlenül. Várunk minden politikai vallási irányzatból embereket, akik elfogadják a politikai, gazdasági célkitűzéseinket.

_________________________

Mikor akarjuk?

Elvileg azonnal, de tisztában vagyunk azzal, hogy a programjainkhoz meg kell nyerni az embereket, ehhez pedig szükség van a programok megismerésére és azok kitárgyalására.

_________________________

Miből akarjuk?

A gazdasági és politikai rendszer finanszírozása többrétű. Első lépcsőben, amíg az új rendszer be nem indul, addig nem is lehet mást tenni, mint a jelenlegi erőforrásokra támaszkodni. A lehető legrövidebb idő alatt rendezni kell a jogászok, közgazdászok és politikusok bevonásával az államadósság azonnali, teljes és végleges semmissé nyilvánítását. Az törlesztésre fordított összegeket immár át lehet irányítani a gazdaság fejlesztésére (ide értve a bérpolitikát is), szociálpolitika színvonalának emelésére, az oktatás és az egészségügy fejlesztésére. A fejlesztéseknek olyan irányt kell adni, hogy hatékonyság növekedése révén a révén a gazdaság magasabb nyereséget érjen el.

____________________

Kik is vagyunk?

A természetet, az embert és a spirituális szemléletmódot képviseljük. Valljuk, hogy otthonunk a Föld, hogy jogunk van a legmagasabb szintű életminőséghez, amelyet nem versenyben, hanem együttműködve egymással tudunk megvalósítani. A szabad gondolkozás hívei vagyunk, akik vallják, hogy velünk van mindenki, aki nincsen ellenünk. Valljuk, hogy a nemzet önrendelkezése a szabad emberek kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolatára épülhet, és hogy csak is a nemzetek önrendelkezését tiszteletben tartó országok létesíthetnek tartós és gyümölcsöző együttműködést.

______________________

Jelszavunk:

Természet, ember, szellemiség -> TESz. Természettel és emberel a természetért és az emberért.

______________________

Romek Károly

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Aktuális, ellenállás, Gazdaság, Gazdasági elemzés, Helyzetelemzés, Politikai elemzés, REFORMOK Tagged: ember, spirituális szemléletmód, szabad gondolkozás hívei, szellemiség, Természet, választási törvény


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »