Egy ébredési folyamat megy végbe a világban és Te a részese vagy!

Egy ébredési folyamat megy végbe a világban és Te a részese vagy!

A társadalom fokozatosan egy olyan kollektív tudat felé tart a fejlődésében, amely megszabadít azoktól a hamis meséktől, amelyek manipulatív módon hivatalos igazságokként vannak beállítva az emberiség számára. Ha eddig még nem tudnád, mindnyájunkat számos úton-módon megvezetnek, s mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy kutatásokat végezzünk és eljátsszuk a kis szerepünket embertársaink és a jövő generációinak megsegítésében.

Jó hír, hogy az ilyen emberek egyre növekvő arányban vonják ki magukat a látszatok eme mátrixából, ami egy olyan fordulópontot táplál, melynek célja az, hogy az egész világ egy dominóhatás alapján felébredhessen. Ez a globális ébredés már régóta készülőfélben van és két egyformán fontos alkotóelem jellemzi.

 

Először is, mindnyájunknak össze kell fognia, hogy előmozdíthassuk azokat a társadalmi változásokat, amelyekre elkerülhetetlenül szükségünk van egyfajta egyesített globális kultúraként. Már megtettünk néhány nagy lépést és felmutattunk néhány zseniális kvalitást, amelyek révén odáig juthattunk, ahol ma is tartunk, mindazonáltal, a tragikus valóság nem más, mint hogy a kollektív emberiség és a környezet is több szinten sínylődik.

A rendellenes, a diszharmonikus és a destruktív létmódok járványai nem csupán a világot irányító árnyékkormánynak köszönhetők, hanem annak a ténynek is, hogy mi továbbra is globális léptékben „úgy döntünk”, hogy beolvadunk, együttműködünk és oly módon cselekszünk, amit számunkra megszabnak.

A második alkotóelem egy filozófiai váltás, amely feltételezi, hogy nem az anyag, hanem a tudat az összekapcsoló realitás kulcsösszetevője. Egyéneknek, sőt egész kultúráknak és hagyományoknak volt erről tudomásuk évezredek óta, mégis a világtörténelemben először ezt kell magunkévá tennünk planetáris léptékben.

Ha már egyszer a tudomány mostanára átvette az irányítást a felett, hogy az emberiség hogyan lássa a világot, akkor el kellene várnunk tőle, hogy elfogulatlan és progresszív leírást adjon a világról. A kegyetlen igazság azonban az, hogy a tudományt a materializmusnak – anyagelvűségnek – nevezett valóságfilozófia kifordította magából, így nem képes etikusan betölteni abbéli feladatát, hogy ezt a spirituális „igazságot” bevigye a közgondolkodásba.

 

A kvantumfizika, a pszichológia és a parapszichológia meggyőző módon kimutatta, miért van szükségünk arra, hogy átlépjünk a közös megegyezés materializmus utáni korszakába. A tudósok és a hozzájuk hasonló laikus emberek nem csupán a tudomány mesterségén, hanem a tapasztalat tudományán keresztül is ráébrednek erre a tényre. Leegyszerűsítve, a látószög helyes fajtájával kitárhatjuk az elménket és a szívünket ama szimbolizmus előtt, amely a mindennapiság szintjén éppen úgy fellelhető, mint az egész életünket átható finomabb és nyilvánvaló egybeesések síkján.

A tükröződés

Képesek vagyunk-e érzékelni azt az impulzust, amely a tudatos társadalmat hozza létre? Egy olyat, amelyben a tömegek ráébrednek arra a spirituális és rendszerforradalomra, amely az emberiség fejlődéséhez szükségeltetik?

Nagyon mélyen lehetünk a mátrixban, ha nem tudjuk ezt érzékelni. Mindazonáltal, még ha így is van, pillantsunk befelé és érezzük azokat a változásokat, amik a saját életünkben történtek. Mindezek a rajtunk kívül zajló dolgok visszatükröződése; s korunk energiája ama elkerülhetetlen pillanat felé hajt bennünket, amikor az emberek visszaveszik a hatalmat azért, hogy saját maguk szervezhessék meg az életüket úgy, hogy az a fizikai, a szellemi, az érzelmi, az intellektuális és a spirituális egészségük szempontjából éppen úgy előnyös, mint az életerejük tekintetében.

Mindamellett legyünk óvatosak! Türelmesnek kell lennünk! Ez egy spirituális folyamat, amely az egész örökkévalóság számára történik.

Tehát, amennyiben mindannyian e folyamat részesei vagyunk, akkor meg kell kérdeznünk önmagunktól: „Mennyire vagyok ébren?”

A világról alkotott elképzelésedet továbbra is a mátrix-média formája, avagy elfogadtad már, hogy a fősodrású csatornák bekorlátozzák az elmédben és a szívedben rejlő lehetőséget?

Rájöttél-e már arra, hogy a materialista paradigma egy felszínes, dogmatikus és hézagos létkoncepció?

Mit szólsz ahhoz, hogy a világunkat egy árnyékszervezet irányítja, amelyben a bankszektor a médiával együtt az elsődleges kormányzó mechanizmus?

Hírdetés

Észrevetted-e, hogy a politikát a hatalmas pénz és a hatalmas üzlet kerítette hatalmába?

Nyilvánvaló-e számodra, hogy azok a háborúk, amelyeken a családjaink keresztülmentek, egy katonai-ipari-média-politikai-banki komplexum terveinek az elemei?

Kézenfekvő-e számodra erőforrásaink szervezett monopolizálása?

Világos-e számodra, hogy a gyógyszergyártó óriások vásárlókat akarnak, nem gyógymódokat?

Tudatában vagye-e annak, hogy egyre mérgezőbbé válnak az élelmiszereink, a gyógyszereink, a vizünk és a levegőnk?

Kiábrándít-e az, ahogyan az érző lényekkel bánunk az állattenyésztő-mezőgazdasági iparon keresztül?

Elismered-e, hogy az úgynevezett szakértők kevésbé kompetensek, ide értve az újságírókat, az orvosokat, a politikusokat, a tudósokat, az akadémikusokat és a gurukat?

Szerintem ez a dolog azon a napon fog világossá válni, amikor fel fognak rázni a szendergésedből. Az életről szóló egész hivatalos mese kitermeli azokat, akik teljesen átlátják, hogy ez az egész olyan, minta egy őrült városban élnének. Valóban, ez annyira kínos a fajunk számára, hogy úgy érzem, bármikor előjöhet egy úgynevezett vezető és közölheti: Ha, ha! Érted? Ez csak egy vicc volt.

De nem. Ez a rideg valóság. Nem kell többé félni, mert rengeteg csodálatos ember van, aki kijelöli az előremutató, fejlesztő és becsületes utat az emberiség számára.

Ebből a megközelítésből tekintsünk előre:

El tudtad-e fogadni már, hogy léteznek gyökeresen eltérő módok arra, ahogyan a társadalmunkat felépíthetjük és gazdaságossá tehetjük mindnyájunk javára?

Világos-e előtted, hogy az emberek és az állatok alkotta családok egyaránt méltányosságot érdemelnek?

Olyan életet élsz-e, amely összekapcsol téged spirituális természeted mélyebb igazságaival?

Felismerted-e már, hogy az élet igazi értékei olyanok, mint a kapcsolat, a közösség, az együttérzés és az alkotóerő?

Kiépítetted-e már a kapcsolatodat saját belső értékeid olyan visszatükröződéseivel, mint amilyen a szeretet, a tisztelet, az igazság, a hitelesség, s vajon visszatükrözöd-e ezeket a környezetedre?

Rákényszerítetted-e már magadat arra, hogy a saját személyes buborékodon kívül gondolkodja és cselekedj?

Reménykedjünk benne, hogy igen. De az is érthető, ha nem, mivel ez rendkívül nagy kihívás. Mi egy negatív és pozitív energiákkal jellemezhető világban élünk, így sajnálatos módon sok ember elvész az áldozatszerepben. Ha te is ilyen vagy, adok egy tanácsot: használd fel és tiszteld a kettősség mindkét oldalát és helyezd kontextusba azt az egész létezést átható egységgel.

Záró gondolatok

Végezetül az az igazság maradt hátra, hogy most éppen egy nagy ciklus különösen sötét részében vagyunk, ezért van tele a fősodrású valóság csupa csalással, hazugsággal, átveréssel, becsapással, szenteskedéssel és árulással. De, ez gyorsan mozog, gyorsan változik, s nekünk is ezt kellene tennünk.

Komolyra fordítva a szót, fel kellene állnunk és a saját kollektív elménk átformálásában igazi ügynökké kellene válnunk azért, hogy elvégezhessük azt a folyamatot, melynek során olyan hatékonyan kerülnek kisöprésre a rendellenességek és a rendszerszintű zsarnokok, amennyire hatékonyan csak lehet.

 

Ez mindnyájunk felelőssége. Élj vele.

 

Forrás: http://www.riseearth.com/

Fordította: Száraz György

Boldog napot!


Forrás:boldognapot.hu
Tovább a cikkre »