„Ébredj, ember, mély álmodból!” – Megkezdődött az adventi készület egyházmegyéinkben

„Ébredj, ember, mély álmodból!” – Megkezdődött az adventi készület egyházmegyéinkben

Idén november 28-án vette kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. A püspöki székhelyeken advent első vasárnapján tartott ünnepségekről közlünk összefoglalót az egyházmegyék beszámolói alapján.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecenben a város hagyományaihoz hűen ökumenikus programot rendeztek advent első vasárnapján. Idén a járványhelyzet miatt kisebb közösségi teret választottak az ünnepléshez: az egyházi méltóságok, politikusok a Nagytemplom mögötti téren, az Emlékkertben gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját.

A beszédek sorát Papp László polgármester kezdte. Felszólalt még Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője.

Palánki Ferenc emlékeztetett: A római katolikus hajnali szentmiséken, a rorátékon énekeljük: „Ébredj, ember, mély álmodból! Megszabadulsz rabságodból.” Ébredj, vagy legalább álmodj valami nagyot, emberhez és Istenhez méltót. Aztán ha mégis fölébresztett a kegyelem, váltsd valóra az álmot!

Az ő eljövetele óta van Közvetítő. Van összeköttetés Isten és ember között, a Lét forrása és az esetleges létező között. „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás! Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – idézte Weöres Sándort a püspök. – Jézus, a létra, ő bennünk is összeköti az eget a földdel. Az Isten emberré lett. Az idők előtt létező Isten a történelem egy meghatározott pontján kicsiny emberré lett, hogy összekösse földi, véges életünket az isteni, örök élettel. Felé kell most kitárni karjainkat, szíveinket.

A beszédek között kulturális előadások hangzottak el. A fellépők az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház, a Pendely Énekegyüttes-család; Varga Klári, Jászai Mari-díjas színművész és Tordai Zoltán zenész voltak.

Imát mondott Medgyesi Gergely.

Heit Lóránd zenekarának és a Hortobágy pásztorainak kíséretével az egybegyűltek átsétáltak az Emlékkertből a Nagytemplom elé, ahol ünnepélyesen felgyulladtak a város fényei.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

*

Egri Főegyházmegye

Az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont díszudvara ünnepváró díszbe öltözött november utolsó hétvégéjére. Hagyományosan itt gyulladt fel az első adventi gyertya Egerben, advent első vasárnapjának vigíliáján.

A Jó Pásztor Óvoda óvodásai hangulatos műsorral készültek az eseményre.

Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa beszédében rámutatott: örömteli, mosolygós, vidám lélekkel kell kezdeni az adventet, ahogyan a gyermekek mutatták be műsorukat.

Nem csupán az idő múlását követjük nyomon az adventi koszorún, hanem azt reméljük, hogy a gyertya lángja örömre deríti szívünket, lelkünket. Számos nehézség terheli életünket, de nem akarjuk, hogy ezek maguk alá tiporjanak bennünket, mert van reménységünk, örömünk és bizodalmunk. Lesz karácsonyunk, eljön a Megváltónk! Erre hív mindenkit az advent ebben az esztendőben is.

A lelkipásztor az elmélkedés után megáldotta a koszorút, majd felgyulladt az első adventi fény.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió / Federics Róbert

*

Kaposvári Egyházmegye

Kaposváron, a Kossuth téren az első adventi gyertya meggyújtását a történelmi egyházak képviselőinek áldása kísérte. Az ünnepségen részt vett Stikl Andrea evangélikus lelkész, Petró László református lelkipásztor, Varga László megyéspüspök és Szita Károly, a város polgármestere.

Hírdetés

Varga László püspök így fogalmazott: „Szeretnék mindenekelőtt hálát adni a Jóistennek ezért a városért. A legszegényebb embertársainkért, testvéreinkért és mindenkiért, aki szeret, aki el tudja fogadni a szeretetet, és tovább tudja adni azt. Hálát adok Istennek azért, hogy itt élhetünk.

Ezen az adventen, az első gyertya meggyújtásakor azt kérem a Jóistentől, hogy különös szeretettel forduljon a Covid-fertőzésben szenvedő testvéreinkhez. A gyógyulásokért imádkozom, és a szeretteikért, akik együtt szenvednek velük. Ezen az adventen külön kérem a Jóisten szeretetét és világosságát azokért a testvéreinkért, akik keresők. Akár az Egyházon kívül vannak, akár az Egyházakon belül, de keresik az igazságot. Azt kérem a Jóistentől, hogy rátaláljanak az igazságra.”

A programon közreműködtek a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai: Bogáthy Gábor és Szili Zoltán. Az estét Takács Nikolasz koncertje zárta.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

*

Pécsi Egyházmegye

November 27-én, szombaton Pécs városának adventi koszorúján az első gyertyát Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita gyújtotta meg.

A főpásztor ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a görögkatolikus adventi koszorún hat szál gyertya ég, ugyanis a Görögkatolikus Egyház az ősi hagyományt követve negyven napon át készül a karácsonyra, s ez hat vasárnapot ölel fel.

Ez a karácsonyi böjtnek nevezett bűnbánati időszak az egész testet bevonja az adventi várakozásba. Az ekkor vállalt lemondás ősi tapasztalat szerint segíti a lélek állapotát hozzáigazítani karácsony titkához. Az Isten születésére való várakozásnak ugyanis nem csupán gondolatainkat és érzelmeinket, hanem egész testünket is át kell járnia – hangsúlyozta Kocsis Fülöp. – Jézus Krisztus kiüresített állapotban érkezett közénk, elhagyta isteni dicsőségét, lecsupaszította önmagát, s az emberhez hasonlóan kiszolgáltatott csecsemőként született. Az igazi adventben erre a nagy titokra kell fókuszálnunk, s testünket és lelkünket Isten érkezésére készítenünk.

Ezt követően a főpásztor egy karácsony éjszakáján felcsendülő görögkatolikus éneket énekelt el, majd meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.

*

Székesfehérvári Egyházmegye

A székesfehérvári püspökség 16 éve nyitja meg kapuit adventben. Az Adventi Udvar elnevezésű programsorozat első ünnepélyes gyertyagyújtásán Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta: advent egy olyan varázslatos időszak, amikor újra átéljük és megértjük a régi történéseket, ugyanakkor advent végeztével tisztábban látjuk életünk célját. Átéljük azt az időt, amikor az emberiség évezredeken keresztül várta az eljövendő Messiást. Vártak, imádkoztak és vágyakozásuk a próféták ígéreteinek beteljesedésében valóra vált. Eljött a Megváltó, az Isten Fia. De kevés csak megpróbálni átélni a régen megtörtént dolgokat, visszagondolni régi eseményekre. Fel kell ébreszteni a szívünkben a vágyat Isten után, hogy őt felfedezzük, megtaláljuk a mindennapjainkban. Akkor is, amikor nehézségekkel kell szembenéznünk, amikor küzdelmekben van részünk. Mert az Isten mindig közel van hozzánk, hív minket, hogy vegyük észre közelségét, szeretetét, jóságát.

A főpásztor arra biztatott, hogy ebben a várakozással teli időszakban legyen nekünk is egy olyan csillagunk, ami megnyitja a szemünket, ami az Isten felé vezet bennünket. Ha megpróbálunk türelmesek és figyelmesek lenni egymás felé, ha megfogalmazzuk szeretetünket, és újra meg újra kimondjuk a másiknak, akkor valamit tettünk, ami Isten felé vezet bennünket. Próbáljunk meg naponta néhány perc csendet találni, amelyben meghalljuk Isten szavát. Mert csak rajtunk múlik, hogy ez az adventi út hová vezet minket, hogyan tudjuk megélni majd karácsonyt. Az első gyertya lángja fényességével erre hívjon.

A megyéspüspök után Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató, az Adventi Udvar főszervezője mondott beszédet.

Az első gyertyagyújtás alkalmával a megyéspüspök megáldotta a családok adventi koszorúját és a püspökség ajándékát, a családok gyertyáját, és arra kérte a jelenlevőket, hogy a koszorú körül a családok jöjjenek össze és mondjanak el mindennap egy imát. Ebben segít a püspökség által adományozott Advent imafüzet, amely imákat és elmélkedéseket tartalmaz.

Az eseményt Kassay Balázs igazgatóhelyettes, karnagy vezetésével a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és népzenész növendékei verssel, a magyar népzene jellegzetes és szép dallamaival tették emlékezetesebbé.

Az Adventi Udvarhoz kapcsolódóan a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum minden szombaton kézműves-foglalkozásokat tart a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban.

Idén újdonság a Készüljünk együtt Jézus születésnapjára elnevezésű program, amely a szeretetre és magára Jézusra irányítja a gyerekek és felnőttek figyelmét.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

*

Veszprémi Főegyházmegye

Veszprémben idén új helyszínen, az Óváros téren állították fel a város és az érsekség közös adventi koszorúja.

Az első gyertyát, mely hitünket jelképezi, Takáts István érseki helynök és Ovádi Péter országgyűlési képviselő együtt gyújtotta meg.

Az ünnepi pillanatokat Zsilinszky Cecília, a Szent Mihály-kamarakórus karnagyának éneke nyitotta meg, majd Nagy Károly címzetes apát, kanonok köszöntője után Takáts István olvasta fel advent első vasárnapjának evangéliumi szakaszát.

Beszédében kiemelte, hogy akkor tudunk jól felkészülni az adventre, akkor tudjuk az előttünk álló időszakot jól kihasználni, ha tudjuk, hogy mindazzal, amit teszünk, azt a pillanatot is előkészítjük, amikor minden lezárul – és Isten elé lépve az a pillanat lesz a minden. Legyen az a pillanat majd ünnep, az öröm és a hála pillanata, hogy jó volt élni.

A beszédek után Modri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház kiváló művésze mondott verset, majd meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, amelynek fényében az összegyűltek közös imádsággal és énekkel zárták az ünnepi perceket.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Cseh Zoltán

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »