Döntött az Alkotmánybíróság a Balaton-törvényről

Döntött az Alkotmánybíróság a Balaton-törvényről

A törvény néhány bekezdését az alkotmány-ellenesnek nyilvánította a testület, és kimondta: a part 30 méteres sávjában nem lehet építkezni.

Alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a Balaton-parti területek közcélú felhasználásának korlátozását lehetővé tevő egyes törvényi rendelkezéseket, ezért azokat megsemmisítette az Alkotmánybíróság (Ab) határozatában.

A testület honlapján megjelent közleményben azt írták: az Ab eljárását kezdeményező országgyűlési képviselői indítvány szerint a sérelmezett rendelkezések olyan kivételeket tartalmaznak, amelyek a környezet és a vízpart védelmében hozott környezetvédelmi szabályok lazítását szolgálják. Lehetővé teszik, hogy miniszteri rendelettel, kormányrendelettel, helyi önkormányzati rendelettel olyan döntés szülessen, amely megkerüli a magasabb, törvényi szinten szabályozott beépítési korlátozásokat.

A támadott jogszabályhelyek az indítvány szerint nem biztosítják az állam alaptörvényben előírt természetvédelmi kötelezettségét. A rendelkezések a környezet védelmét szolgáló beépítési korlátozások alól garanciák nélkül adnak felmentést, visszalépve a korábbi, tartalmilag azonos szabályozásban meghatározott védelmi szintről. Így az alsóbb szintekre delegált alapjog-korlátozási hatáskör következtében megkerülhetővé válnak a törvényekkel szemben támasztott alapjog-korlátozásra vonatkozó alkotmányos követelmények.

Az Ab határozatában megállapította, hogy az egészséges környezethez való, az alaptörvényben rögzített alapjogot (és ennek részeként az alacsonyabb védelmi szintre visszalépés tilalmát) érvényre juttató, illetve az alaptörvényben rögzített állami intézményvédelmi kötelezettség teljesülését biztosító garanciális törvényi szabályok alóli kivételeket is csak törvényi szinten lehet szabályozni, azok alkotmányosan nem delegálhatók alacsonyabb, rendeleti szintre. Jelen esetben azonban a szabályozás a törvényi szinten rögzített szabályok alól úgy teremt kivételt, úgy teremti meg a kivételes rendeleti szabályozás lehetőségét, hogy azzal gyengíti az egészséges környezethez való alapjog garanciáit.

ado.slave('adoceanindexhuokdtbqijve', {myMaster: 'dBfmGy0C0lT8mfY5Mfg2WBNH8U_KL2dR9EYdt6o1mXz.47', onServerEmission: function(){document.getElementById("y-adoceanindexhuokdtbqijve").classList.add("uysdfa6ds");}, onServerEmissionEmpty: function(){} });

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és jövőbeni hatállyal megsemmisítette a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi törvény több rendelkezését.

A megsemmisítést követően a törvény az alábbi szöveggel marad hatályban: „A Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül − a medencés kikötő és a hozzá kapcsolódó épületek kivételével − épület nem helyezhető el. Jogszerűen épített épület a Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül felújítható.”

A döntés szerint „ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a településrendezési tervben strandként, kempingként, zöldterületként, parttal érintkező közlekedési területként kijelölt építési övezet, övezet területének együttes nagysága és a tómederrel érintkező partszakaszának hossza összességében nem csökkenthető.”

A normakontrollt az MSZP kezdeményezte.


Forrás:infostart.hu
Tovább a cikkre »