Brüs­szel min­den ma­gyarra 20 ezer fo­rin­tos mig­ráns­sar­cot rakna!

A ter­vek sze­rint Brüs­szel bír­ság­gal súj­taná a mig­rán­sok kö­te­lező be­fo­ga­dá­sát el­uta­sító or­szá­go­kat. Ma­gyar­or­szág ese­té­ben ez azt je­lenti, hogy min­den­ki­nek, cse­cse­mő­től az ag­gas­tyá­nig 20 ezer fo­rin­tot kel­lene fi­zet­nie. Egy ilyen dön­tés könnyen az Unió szét­esé­sé­hez ve­zet­het, hi­szen a ke­leti tag­ál­la­mok aligha fo­gad­ják el a mig­rán­son­kénti 250 ezer eurós bün­te­tést.

Magyar Menedék - Sitchin

Forintra átszámítva mintegy 80 milliós bírságot szedne be Brüsszel a „renitens” országoktól minden egyes be nem fogadott migráns után.

Ez képtelenül nagy összeg, megfelel 50 átlagos keresetű Tesco pénztáros éves fizetésének. Ha ezt beszorozzuk 2500-zal, mert ennyi migránst kellene Magyarországnak befogadnia az egyik előirányzat szerint, akkor 125 ezer embert, több százezer családot kapunk…

De nem tévedés. Ha nem is mondják ki, de attól még tény: a magyaroknak azért kellene fizetni fejenként mintegy 20 ezer forintot, hogy maguk dönthessék el, kivel akarnak együtt élni, és kivel nem.

Magyarországon ugyanis népszavazás mondja majd ki a végső szót ebben kérdésben, és nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy a szavazók túlnyomó többsége a kötelező betelepítési kvóta elutasítására fog voksolni.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a magyarokon kívül a csehek, szlovákok, lengyelek is elutasítják a kötelező betelepítést, és a zsarolással felérő bírságolás ötletét.És ha ennyire nem is nyíltan, de más államok is szabotálni fogják a kötelező betelepítés végrehajtását.

hunhír.info – ripost . hu


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »