Bizonyos volt, hogy Hollik István képviselõ jelölt veszt!

Döntöttek a Fidesz-KDNP mandátumáról.

Hírt Ferenc halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Hollik István kapta.

Feleségem Budapest IX. kerületében számláló bizottsági tag volt, ahol Hollik István képviselő jelölt volt.

2018. április 8-án reggel 04:00 órakor ittuk a kávét az asszonyommal, miközben megjegyeztem: Hollik István Fidesz-KDNP jelölt nem nyeri meg a választást.

Véleményem az alábbi üzenetemre alapozódott:

Hollik István úr
képviselő

Tisztelt Képviselő úr!

Hivatkozással a Gazdasági bizottság mai szeptember 20-dikán sorra került ülésének a végén rövid beszélgetésünkre hivatkozással, jelentkezem.

Mindenekelőtt tájékoztatom a Képviselő urat, hogy a reális zöldek civil szervezete támogatja a kormány energiapolitikáját.

A civil szervezet bizonyos abban, hogy az ellenzék Paks bővítéséből kampány témát generál, mint tette azt a 2014. évi választások előtt.

Néhai Ruboszky György úrnak az Igazságügyi bizottság elnökének halála előtt tíz nappal elmondtam, hogy a demokratikus közvélemény tájékozatlan a nukleáris energia hazai felhasználását illetően.

Folytattam, ennek okát abban látom, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató, amely 21 éve létezik, nem teszi a törvényes dolgát. Kérdeztem az Elnök urat, hogy mit lehetne tenni Elnök úr a törvény betartása érdekében, mivel az összes törvényes lehetőséget a törvény betartásának az érdekében kimerítettem, az eredmény nulla.

Elmondtam az Elnök úrnak:

Felszólítottam a törvény betartására Dobos Menyhért urat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt, vezérigazgatóját.

Kértem dr. Karas Mónikát, a Médiahatóság elnökét a Médiatanács kötelezze a közszolgálati médiaszolgáltatót a törvény betartására.

Karas Mónika válasza az volt, hogy a Médiatanácsnak nincs törvényes joga a műsor tartalmakba való beavatkozásra.

Bejelentettem a Közszolgálati Közalapítvány elnöknek Balogh László úrnak, a Duna Médiaszolgáltató nem teszi a törvényes dolgát, cselekvésre kértem Balogh urat.

Balogh úr válasza az volt, hogy a „Közszolgálati Közalapítvány hatásköre nem terjed ki a műsorkészítés tartalmi kérdésének a vizsgálatára.”

Balogh úr biztosított arról, hogy bejelentésemet/kérésemet továbbította Dobos Menyhért vezérigazgató úrnak.

Karas Mónika és Balogh István válasza egyaránt téves válasz!

Hírdetés

Nem arra kértem a MÉDIATANÁCSOT és a KÖZSZOLGÁLATI KÖZALAPÍTVÁNYT, hogy avatkozzanak be a műsorok tartalmába, hanem arra, hogy szólítsák fel Dobos Menyhért vezérigazgató urat gondoskodjon a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorkészítői tartsák be a törvényt.

Kértem Kövér László házelnök úr tanácsát is, hogy mit lehetne tenni a törvény betartása érdekében, a Házelnök úr munkatársától kaptam egy semmit mondó választ.

Rubovszky György úr válasza a következő volt:

„Van nekünk egy albizottságunk, amelynek a feladata közé tartozik a törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérni. Írjál az albizottság Elnökének Bárándy Gergely úrnak.”

Rubovszky elnök úrnak a tanácsát megköszönte és a következő levelet írtam Bárándy úrnak:

Dr. Bárándy Gergely úr

elnök

Ellenőrző albizottság

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlés az atomenergia alkalmazásáról szóló törvényben felismerte, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását. (1996.évi CXVI. törvény)

Az 1996. évi CXVI. törvény 4§ (11) bekezdése szerint:

„Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”

Az Országgyűlés által 1996-ban kötelezővé tett jogszabályi elvárás nem teljesül, sem az oktatás, sem a közszolgálati médiaszolgáltatás műsorszolgáltatása területén.

Az a polgártársunk, aki 1996-ban kezdte meg az iskolát, az ma 27 éves, aki a középiskolát, ő 35, aki felsőfokút, csaknem 40 éves.
Sajnos a negyven év alatti polgártársaink a közép- vagy a felsőfokú képzésben, de még alapismeretekben sem részesültek az atomenergia nemzetünk számára meghatározó felhasználásának a fontosságáról.

Az atomenergiáról szóló törvény 38. § szerint a radioaktív hulladék, kiégett üzemanyag tárolása és elhelyezését a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban végezhető.

A REÁLIS ZÖLDEK és a Paksi Energetikai Kerekasztal közös álláspontja szerint a KNPA-t nagyon bőkezűen látták el pénzforrásokkal, avagy, a szakemberek az indokoltnál költségesebb műszaki megoldásokat választottak.
Ezt a véleményünket a kis- és közepes- ill. a nagyon kis-aktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló tárolók beruházási költségeinek mindegyikére állítjuk.

Reális veszélyét látjuk annak, hogy Paksot 2×1200 MW teljesítménnyel bővítjük, miközben 1000 MW teljesítményt eltemetünk.

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB és a PAKSI ENERGETIKAI KEREKASTAL képviseletében javasolom, hogy az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG tegyen a jogszabályi elvárások teljesülése érdekében.

Budapest, 2017. június 6.

Tisztelettel:

Juhos László, reális zöldek elnöke, Paksi Energetikai Kerekasztal Szóvivője

Másolatot kap:

Dr. Vas Imre, elnök h, képviselő.

Demeter Zoltán, az Ellenőrző Bizottság tagja, képviselő

Dr. Apáti István az Ellenőrző Bizottság tagja, képviselő

Igazságügyi bizottság elnöke, Dr. Ruboszky György

Tájékoztatás céljából levél formájában a Fővárosi Főügyészség


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »