Bemutatták a Bihar megyei hitoktatóknak a Kett-pedagógia módszerét

Bemutatták a Bihar megyei hitoktatóknak a Kett-pedagógia módszerét

A Kett-pedagógia módszerét ismertették meg november 4-én százhúsz, Bihar megyében tanító, különböző felekezetű és anyanyelvű hitoktatóval, akik részt vettek azon a pedagógiai-módszertani körön, amelynek a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum adott otthont.

Florin Negruțiu szaktanfelügyelő beszédében kiemelte, mennyire fontos ma az, hogy a hittanórák a lelket valóban megérintők, élményszerűek legyenek.

A tanfelügyelő üdvözlő szavai után a gyűlés imádsággal kezdődött. Házigazdaként felszólalt Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, aki felhívta a figyelmet a bennünk élő boldogsággal és fénylő hittel történő munkára. Hangsúlyozta, minden hitoktatónak állandó feladata, hogy a lehető legaktuálisabb legyen a fiatalokkal való kapcsolatában, mentori, a kisebbek számára akár szülői feladatokat is ellásson.

A módszertani megbeszélés Marian Rodica és Țăran Emanuela, az Onisifor Ghibu Főgimnázium tanárainak bemutatójával kezdődött, akik a 7. osztályos vallástanterv alkalmazása során használható kompetenciafejlesztő tevékenységeket ismertettek.

A megbeszélés második része egy új, a hitoktatásban használatos pedagógiai módszerről szólt. Fejlesztőjéről, a bajor valláspedagógusról, Franz Kettről nevezték el Kett-pedagógiának.

Jellemzőit Nemes István ismertette: a gyerek öntevékeny tanulásának támogatása; a lét örömének pedagógiai eszközökkel történő felébresztése; a kapcsolatképesség és kölcsönös nagyrabecsülés fejlesztése; a gyermek önkibontakoztatásának segítése; az embertárshoz és környezethez való gondos, értékorientált viszonyulás erősítése; annak megsejtetése, hogy az élet értelmes, és létezik egy végső lét- és értelemalap, aki minden létezőt hordoz és minden értelmet megalapoz.

Nemes István beszélt a Kett-projektről is, ami a nagyváradi egyházmegye által kezdeményezett cselekvési terv részeként jött létre, és a katekézis, illetve az iskolai hitoktatás megújítását célozza. Ez a program négy alapvető területen szeretne hatni és eredményeket elérni:

Hírdetés

1. az iskolai tananyag megújítása a régi tananyag új, spirituális, szociális, etikai és liturgikus szempontokkal való kiegészítése által (új tanterv és tankönyvek kidolgozása; új anyagok kidolgozása a plébániai katekézis számára);

2. a hitoktatás módszertani tudástárának gazdagítása, a tanerők továbbképzése, új módszerek és pedagógiai látásmódok meghonosítása;

3. a tanárok és katekéták lelki életének elmélyítése lelkigyakorlatok és elvonulások szervezése révén;

4. iskolán kívüli események és hittantáborok szervezése gyerekek számára.

Benedek Ramóna tanárnő ennek a módszernek az alkalmazását mutatta be képekben, rávilágítva hogyan is folyik a Kett-módszerrel tartott tanóra, a kisebbektől kezdve egészen a felsősökig.

Az alkalmazott didaktikai eszközöket nemcsak képeken, hanem a színpadon is meg lehetett nézni, fogni, ugyanakkor egy konkrét foglalkozásból született alkotást is láthattak a résztvevők.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »