Barangoló Bibliák Komáromban

Barangoló Bibliák Komáromban

 Biblia na cestách” – Útrakelt Bibliák  címmel vándorkiállítás nyílott a komáromi Szinnyei József könyvtár Eötvös utca-i épületében.  A kiállítás cseh minta alapján valósul meg, egy szlovák polgári társulás elhatározásából és működtetésével. Szervezetük a projekt címével azonos néven szerepel.  A társulás több, mint fél éves gyűjtőmunkájának eredményeként közel 40 darab régi Bibliát, énekeskönyvet, imakönyvet, katekizmust gyűjtött össze a civil lakosság köréből. Ezeket részben megvásárolták, részben ajándékba kapták, vagy tulajdonosaik meghatározott időre kölcsönözték.

A vándorkiállítás már több éve úton van, Komáromban február 5. – február 21. között tekinthető meg, délelőtt 8.00 – 17.00 óráig, a könyvtár emeleti előadó-termében. A látogatókat a projekt egyik munkatársa Milan Šurman fogadja, aki a csoportokat és az egyéni érdeklődőket is szívesen végigkíséri a könyvritkaságok között.

A kiállítás három részre tagolódik, az elsőben a legrégebbi Bibliák, imádságos könyvek kerülnek bemutatásra, melyek az 1693 – 1890-es évekből származnak.  A következő rész a 20. század első felében megjelent vallásos jellegű kiadványokat tartalmazza, amíg az utolsó részben a legújabb kori Bibliákat, imádságos könyveket, enciklopédiákat tekinthetjük meg. Így összességében körülbelül 200 könyv-érdekesség várja a látogatókat.

A kiállítás nem titkolt célja, hogy a Könyvek Könyvét ne csupán történelmi érték gyanánt mutassa be, hanem annak lelki tartamára, örök erkölcsi értékeket hordozó szerepére is felhívja a figyelmet. Iskoláskorú gyermekeknek, csoportoknak rövid előadást is biztosítanak a szervezők.

A Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított mű, az itteni gyűjtemény is viszonylag sok idegen nyelvű könyvet mutat be. Láthatunk ócseh nyelven íródott Bibliát, lengyel, orosz, német, angol, arab nyelvű Bibliát, s mindezek mellett Braille-írással készült Bibliát is.

A szlovák nemzeti identitás szempontjából nagy jelentőségű a Kamalduli Biblia. A tárlatvezető elmondása szerint ez volt a Biblia első szlovák nyelvű fordítása, melyet a Dunajec-menti Vöröskolostor (Červený Kláštor) szerzetesei készítettek.

A könyv fölkeltette az érdeklődésemet, így saját indíttatásomból utána néztem, és a témával kapcsolatosan két magyar nyelvű információt találtam. A Wikipédia ide vonatkozó adata szerint a Biblia 1750-ben készült,

míg az ELTE egyik dokumentuma egy 4 éves időszakot határoz meg:

Hírdetés

„1756-1759 Alsó Lehnic, Vörös Kolostor, Swaté Biblia Slowenské” (link).

Számunkra külön értéket jelenthet, hogy több magyar nyelvű régi Bibliát is megcsodálhatunk a gyűjteményben, például a nagyon szép kivitelezésű Arany Bibliát.

A kiállítás tárgyaitól függetlenül érdemes itt megemlíteni, hogy a Károlyi-biblia, mely vizsolyi biblia néven szintén ismert, a legrégibb fennmaradt magyar nyelvre fordított Biblia. A fordítást Károlyi Gáspár református esperes és lelkésztársai végezték, a munkálatoknak 1586-ban fogtak hozzá.  Pillanatnyilag külön érdekesség, hogy a nyomtatását 1589. február 18-án kezdték el, tehát majdnem napra pontosan 430 esztendje. A mű 2015 januárjában bekerült a hungarikumok közé.

Visszatérve a kiállítás tárgyaira, nagyon sok érdekes könyvritkasággal is találkozhatunk, például láthatunk olyan képesbibliát, melyet Salvador Dali, híres spanyol szürrealista festő illusztrált. Súlya 17 kg. Továbbá egy USA-ban kiadott 10 kilogrammos Bibliát, melynek mind a 66 könyve más-más nyelven íródott. Egy héber nyelvű, valódi pergamenre írt Tóra-tekercs részletét, valamint szlovák és magyar nyelven kiadott kétnyelvű Bibliát.

Egyedi különlegességnek számít a napenergiával működő Mp3-as hangos Biblia, mely a Pápua-sziget-i írástudatlan bennszülöttek számára készült. Láthatunk továbbá víz, valamint tűzálló Bibliát, melynek anyaga az elemek pusztító hatásától is védve van.

A régi Bibliák és könyv-különlegességek mellett jelen van a legújabb kor vallásos irodalma is, ezek között különféle enciklopédiákat, és színes gyermekirodalmat is találhatunk.

A Könyvek Könyvének kiállítása lelkileg feltölt, gazdagít, és szemet gyönyörködtetve esztétikai élményben részesít. Mindenképp érdemes megnézni!

Buday Mária

A képek a szerző felvételei


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »